'Diffyg eglurdeb' ar gynllun amgueddfa pêl-droed Cymru

Amgueddfa Wrecsam
Image caption Amgueddfa Wrecsam yw'r lle sydd wedi cael ei ffafrio ar gyfer yr amgueddfa bêl-droed newydd ond mae rhai yn dweud bod yr adeilad yn hen ffasiwn

Mae 'na alwadau am fwy o eglurdeb ar y cynlluniau i greu amgueddfa pêl-droed Cymru yn Wrecsam.

Cafodd amgueddfa'r dref ei dewis fel lleoliad er waethaf ymgyrch i osod yr amgueddfa mewn adeilad newydd yng nghartref Clwb Wrecsam ar y Cae Ras.

Yn ôl un aelod cynulliad lleol, mae'r cynlluniau'n "aneglur" ac yn dangos diffyg uchelgais.

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod nhw'n gobeithio dod i gytundeb ar y camau nesaf "cyn diwedd yr haf".

"Rwy'n falch eu bod wedi cyhoeddi y bydd yr amgueddfa yn Wrecsam oherwydd dyna le gwelsom dwf cyntaf y gêm," meddai Phil Stead, awdur y llyfr Red Dragons: The Story of Welsh Football.

"Ond rwy'n siomedig y bydd yn estyniad o adeilad yr amgueddfa bresennol yn y dref, oherwydd mae'n adeilad eithaf hen ffasiwn a byddai wedi bod yn wych gweld rhywbeth newydd, pwrpasol yng nghysgod eisteddle'r Kop ar y Cae Ras.

"Rwy'n credu y dylem edrych yn fanylach ar y syniad yna."

Image caption Mae'r awdur Phil Stead yn dadlau y dylai'r amgueddfa gael ei lleoli mewn adeilad arall

Mae Llywodraeth Cymru yn cael eu cyhuddo o fethu ag egluro'r cynlluniau'n ddigon manwl.

"Mae'r amlinelliad ychydig yn aneglur," meddai Mark Isherwood, AC Ceidwadol rhanbarth Gogledd Cymru.

Ble mae'r uchelgais?

"Mae angen amgueddfa bêl-droed genedlaethol arnom sy'n cydnabod yr etifeddiaeth ryfeddol, hanesyddol a byw sydd gan Wrecsam.

"Amgueddfa Wrecsam sy'n cael ei ystyried fel y lleoliad - amgueddfa wych, ond ble mae'r uchelgais? Sut maen nhw'n mynd i lwyddo i gartrefu'r cyfan oll yn yr adeilad hwnnw?"

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn disgwyl y byddai cynllun Amgueddfa Wrecsam yn "llwyddiannus", ond byddai'n gweithio gyda "phartneriaid allweddol" er mwyn symud y cynllun ymlaen.

"Mae cyfarfod hynod gadarnhaol eisoes wedi cael ei gynnal rhwng swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a swyddogion Llywodraeth Cymru," meddai llefarydd.

"Rydym nawr yn anelu at gadarnhau'r ffordd ymlaen i'r cynllun erbyn diwedd yr haf hwn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol