Her i arweinydd Cyngor Conwy yn 'tanseilio gwaith caled'

Gareth Jones
Image caption Cafodd Gareth Jones ei ethol fel arweinydd y cyngor yn 2017

Mae cyfarfod arbennig o Gyngor Sir Conwy wedi cael ei alw ar 3 Mehefin i drafod cynnig i ddisodli'r arweinydd, Gareth Jones.

Mae'r cynnig wedi ei gyflwyno gan gynghorydd arall, Sam Rowlands.

Dywedodd Mr Jones ei fod yn "siomedig iawn" oherwydd "natur yr her" gan Mr Rowlands, a bod "uchelgais gwleidyddol plaen" wedi "[t]anseilio dwy flynedd o waith caled".

Cafodd Mr Rowlands, sy'n perthyn i'r Blaid Geidwadol, ei ddiswyddo fel aelod cabinet gan Mr Jones yr wythnos diwethaf am "gydgynllwynio" gydag aelodau eraill i'w ddisodli.

Ond fe ddywedodd Mr Rowlands ei fod wedi siarad â Mr Jones "sawl gwaith am yr angen i adeiladu clymblaid fwyafrifol yng Nghonwy", ac nad oedd "wedi gwneud cyfrinach o'r ffaith fy mod i wedi bod yn trafod hyn gydag eraill".

'Bradychu ymddiriedaeth'

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn cael ei redeg gan glymblaid o Geidwadwyr, aelodau annibynnol ac aelodau Plaid Cymru.

Pe bai'r cyngor yn pleidleisio i ddiswyddo Mr Jones, mae ail gynnig wedi'i gyflwyno i benodi arweinydd newydd.

Image copyright Sam Rowlands
Image caption Cafodd Sam Rowlands ei ddiswyddo fel aelod cabinet yr wythnos diwethaf

Mewn datganiad, dywedodd Mr Jones: "Fel cabinet, bu'n rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd dros y ddwy flynedd diwethaf ond gwnaethom hynny ar y cyd fel tîm, yn seiliedig ar ymddiriedaeth a nod cyffredin o ddarparu'r gwasanaethau gorau i drigolion ein sir dan amgylchiadau anodd, weithiau bron yn amhosibl.

"Bradychodd y cynghorydd Sam yr ymddiriedaeth hynny.

"Felly mae'n amlwg bod yr her i fy arweinyddiaeth ac i ddyfodol fy nghabinet yn uniongyrchol gysylltiedig â'm penderfyniad i ddiswyddo'r Cynghorydd Sam Rowlands, a dim i'w wneud â hyder yn fy rhinweddau arweinyddol na'r hyn yr ydw i wedi ei gyflawni.

"Rwy'n rhyfeddu ac yn bryderus bod rhai cynghorwyr, ar adeg pan fo hyder ac ymddiriedaeth mewn gwleidyddion ar eu hisaf ers blynyddoedd lawer, yn barod i gefnogi'r ymdrech hon i'm disodli i a'r cabinet, yn seiliedig ar deyrngarwch camarweiniol i gyn-aelod o'r cabinet sy'n amlwg wedi croesi llinell foesol er mwyn hyrwyddo ei uchelgais gwleidyddol ei hun."

'Ymosod'

Mewn datganiad i'r BBC, dywedodd Mr Rowlands: "Rwyf wastad wedi cael y parch mwyaf at y cynghorydd Gareth felly rwy'n siomedig ei fod wedi dewis ymosod arnaf fel hyn.

"Rwyf wedi siarad â'r cynghorydd Gareth sawl gwaith am yr angen i adeiladu clymblaid fwyafrifol yng Nghonwy, ac nid wyf wedi gwneud cyfrinach o'r ffaith fy mod i wedi bod yn trafod hyn gydag eraill.

"Mae cael gweinyddiaeth leiafrifol yn ei gwneud hi'n anodd cyflawni'r gwelliannau y mae trigolion lleol yn eu haeddu.

"Mae arnom angen gweinyddiaeth sefydlog, fwyafrifol yng Nghonwy a byddaf yn parhau i weithio i gyflawni hynny."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol