Ymchwilio i farwolaeth dyn 22 oed yng Nghaerdydd

Heddlu

Mae'r heddlu'n ymchwilio i farwolaeth dyn ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu galw i ddigwyddiad mewn coedwig yng Nghaerdydd.

Cafodd y dyn 22 oed ei ddarganfod ym Mharc Trelái am tua 16:00 ddydd Llun.

Cafodd y dyn, oedd yn byw yn lleol, ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth.

Pynciau Cysylltiedig