Marwolaeth Trelái: Teyrnged teulu

Mark Anderson: Image copyright Llun Teulu
Image caption Mae'r heddlu yn trin marwolaeth Mark Anderson fel un sydd heb ei hesbonio

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi enw'r dyn a fu farw yn dilyn digwyddiad ger Parc Trelái, Caerdydd, ddydd Llun.

Roedd Mark Anderson yn 22 oed ac yn dod o ardal Caerau yn y brifddinas.

Dywed yr heddlu eu bod yn trin ei farwolaeth fel un heb esboniad a bod eu hymchwiliadau yn parhau.

Cafodd ei ganfod tua 16:00 a bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

'Torri'n calonnau'

Fe wnaeth ei dad a'i fam Sonia a James, ynghyd â'i frawd a'i chwiorydd Cain, Jodie a Chloe ryddhau'r deyrnged ganlynol: "Roedd yn adnabyddus yn yr ardal gyda chriw o ffrindiau arbennig oedd yn edrych ar ôl ei gilydd.

"Roedd e'r person gorau allwch chi fod wedi ei gwrdd, ac mae'r gymuned wedi tristau'n fawr gan ei farwolaeth.

"Roedd ganddo berthynas cariadus gyda'i deulu. Fe wnaeth Cain a Mark dyfu fyny gyda'i gilydd ac roeddynt yn ffrindiau mawr."

Dywedodd ei chwiorydd: "Pe bai unrhyw un â phroblemau byddem o hyd yn gallu mynd a gofyn i Mark am gefnogaeth."

Ychwanegodd ei rieni: "Fel teulu rydym wedi torri ein calonnau... rydym nawr angen amser i ddod i delerau gyda'n colled."

Maer' heddlu yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn ardal Parc Trelái tua 16:00 ar ddydd Llun 27 Mai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol