Dynes wedi marw wedi tân mewn tŷ yn Sir y Fflint

Y ty yn Bwcle
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Fwcle toc cyn 03:00 fore Mercher

Mae'r gwasanaeth tân wedi cadarnhau bod dynes wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ yn Sir y Fflint.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad yn Ffordd Burntwood, Bwcle am 02:59 fore Mercher.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod dynes yn ei 60au wedi cael ei chludo i Ysbyty Maelor Wrecsam- lle bu hi farw yn ddiweddarach.

Cafodd dynes arall, sydd yn ei 40au, hefyd ei chludo i'r ysbyty ond y gred yw nad yw ei hanafiadau yn ddifrifol.

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng yr heddlu a'r gwasanaeth tân bellach wedi ei lansio.

Pynciau Cysylltiedig