Dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd / Wednesday at the Eisteddfod

Er ei bod hi'n bwrw glaw, roedd yna ddigon o hwyl i'w gael ar drydydd diwrnod Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd.

It might have been raining, but that didn't stop the fun at the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay.

amilie
Image caption Amelie, pedair oed, a'i brawd bach Seb, dwy oed, o Gaerdydd wedi gwisgo'n addas ar gyfer y glaw / Luckily, Amelie and Seb, from Cardiff, had their waterproofs on
sgerbwd
Image caption Grŵp sgerbwd hip-hop Ysgol Esgob Morgan, Llanelwy, yn barod i gystadlu yng nghystadleuaeth dawns hip-hop/stryd/disgo blwyddyn 6 ac iau / Just a bunch of skeletons from Ysgol Esgob Morgan, St Asaph, getting ready to get their groove on
Giggs
Image caption Roedd Ryan Giggs, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, yn yr Eisteddfod heddiw - na, nid i gystadlu - ond yn hytrach i drafod y garfan fydd yn wynebu Croatia a Hwngari / The manager of the Wales football team is too old to compete, unfortunately, but he was still happy to come to the Eisteddfod to discuss the upcoming games against Croatia and Hungary
giggs
Image caption Roedd yna sesiwn holi ac ateb gyda Ryan Giggs, Osian Roberts a Ian Gwyn Hughes ar risiau'r Senedd / A Q&A session was held on the Senedd steps with Ian Gwyn Hughes, Ryan Giggs and Osian Roberts
Osian
Image caption Osian Williams, prif leisydd Candelas, yn trafod sut roedd cyfansoddi a chwarae cerddoriaeth yn help iddo ddygymod â marwolaeth ei dad / Candelas frontman, Osian Williams, discussing how composing and playing music helped him when he lost his father
dwr
Image caption Gyda glaw yn disgyn drwy gydol y dydd, doedd ond un peth amdani - dysgu sut i forio / What else is there to do when it's raning, other than learning to sail?
celf
Image caption Neuadd y Senedd sy'n cael ei defnyddio i arddangos y gwaith o'r cystadlaethau celf a chrefft / The art and craft exhibition is inside the Senedd foyer
celf
Image caption ... ac roedd oriel o rai o'r darluniau trawiadol uwchben y Siambr / Come upstairs and look at the paintings and down into the Siambr
llundain
Image caption Prif weithredwr Eastside Young Leaders Academy, Ray Lewis gyda Lena, Erun ac Emmanuella. Eleni mae'r Urdd mewn partneriaeth ag academi Eastside yn nwyrain Llundain. Aeth Lena o Wrecsam, ag aelodau eraill o'r Urdd, draw i Lundain i lansio neges Heddwch ac Ewyllys Da blynyddol yr Urdd yn ddiweddar - y tro cyntaf i hynny ddigwydd y tu allan i Gymru / This year, the Urdd is working in partnership with Eastside Young Leaders Academy in east London, and chief executive, Ray Lewis, along with Erun and Emmanuella came to the maes today. Lena (left) was one of the Urdd members who recently went to London to launch the Urdd's annual message of Peace and Goodwill
gwilym Image copyright Getty Images
Image caption Gwilym Bowen Rhys, un o'r cerddorion a oedd yn perfformio ar y Maes heddiw / Gwilym Bowen Rhys was one of the many performers entertaining the crowds
tara
Image caption Tara Bethan yn cynnal sesiwn ioga gyda BBC Bitesize ym mhabell Tipi Syr Ifanc / Time to chill out with a yoga session
s4c
Image caption Efan a'i gyfnither Marged o Sir Gâr yn mwynhau llywio llong stondin S4C / Cousins Efan and Marged from Carmarthenshire are having fun playing captains on the S4C stall
chips
Image caption Doedd y glaw ddim am stopio Elizabeth o Gwm Parc, Rhondda, rhag cael ei chips / The rain won't stop Elizabeth from having her chips

Hefyd o ddiddordeb / Also of interest