Carcharu dyn am drywanu ei gariad gyda sgriwdreifer

Ali yn y siop Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Fe wnaeth Ali wthio'i ffordd mewn i siop gyfagos ar ôl i Ms Spinks ddianc o'i chartref

Mae dyn a drywanodd ei gariad nifer o weithiau mewn siop yng Nghaerdydd wedi cael ei garcharu am 14 mlynedd.

Fe wnaeth Ahmed Ismail Ali, 34, ymosod ar Olivia Spinks, oedd yn 26 ar y pryd, yn ei chartref ac mewn siop Premier Store yn ardal Grangetown ar 24 Chwefror.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Ali, oedd wedi meddwi a dan ddylanwad cyffuriau ar y pryd, wedi mynd i fflat Ms Spinks gan iddo feddwl ei bod yn cynnal perthynas â dyn arall.

Cafodd ei ddedfrydu i 14 mlynedd yn y carchar am geisio llofruddio, a bydd ar drwydded estynedig am gyfnod o bum mlynedd.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd Ali wedi meddwi ac wedi cymryd cyffuriau cyn yr ymosodiad

Cafodd Ms Spinks ei tharo sawl tro gyda bricsen yn ei chartref cyn llwyddo i ddianc i siop gyfagos.

Fe wnaeth Ali wthio'i ffordd mewn i'r siop cyn ei thrywanu nifer o weithiau yn ei phen a'i gwddf gyda sgriwdreifer.

Clywodd y llys fod Ms Spinks yn ffodus i fod wedi goroesi'r ymosodiad "ofnadwy a didrugaredd".

Roedd Ali hefyd wedi ceisio prynu cyllyll dwy awr cyn yr ymosodiad ond roedd y siop wedi gwrthod.

Pynciau Cysylltiedig