Lluniau: Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd

Rhai o'r golygfeydd ar y Maes ar bedwerydd diwrnod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.

Ffion Owen a Leia
Image caption Ffion Owen o Gaerdydd a'i merch fach Leia, sydd newydd gael gafael ar y tocynnau aur - i fynd i sioe Cyw ar y Maes!
Iestyn Tyne
Image caption Iestyn Tyne - enillydd y gadair ddydd Iau, yw'r person cyntaf erioed i 'ennill y dwbl' sef coron a chadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Ymarfer olaf
Image caption Un ymarfer olaf gyda'r piano cyn y rhagbrawf
Ysgol Tryfan Bangor
Image caption Criw o Ysgol Tryfan, Bangor yn ymlacio ar ôl cystadlu yn rhagbrawf Cerdd Dant
Josh a Mistar Urdd
Image caption Mae Josh Wheeler yn Swyddog Cynorthwyol yr Urdd i ardal Caerdydd a'r Fro. Yr wythnos hon, mae e'n gyfrifol am gario offer trwm o gwmpas y Maes. Mae'r gwaith yn amrywiol, meddai - "y bore 'ma yn barod dwi wedi cario'r Gadair a bocs o 36 brwsh - props Cân Actol!"
Gwenno
Image caption Gwenno o Bontypridd yn mwynhau neidio
Mistar Urdd a Llywydd y dydd, Betsan Powys
Image caption Y newyddiadurwr a chyn-olygydd BBC Radio Cymru Betsan Powys yw Llywydd y dydd
Hwyl gyda hetiau
Image caption Tair chwaer - Gwen, Alis a Heti yn cael hwyl gyda'r hetiau gwirion ym mhabell Mistar Urdd
Jess Davies
Image caption Jess Davies yn flogio o faes yr Urdd - yn sgwrsio gyda Rhian o Gaerdydd
Ffrindiau o Abertawe
Image caption Mae ardal Comisiynydd Plant Cymru yn Tipi Syr IfanC yn gyfle i blant a phobl ifanc ddod o fwrlwm y Maes i ymlacio ac i ddysgu mwy am eu hawliau - fel wnaeth y tri ffrind yma o Abertawe
Gig
Image caption Gig dros ginio yn y bae, beth well?

Hefyd o ddiddordeb: