Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd // Thursday at the Urdd

Rhai o'r golygfeydd ar y Maes ar bedwerydd diwrnod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.

Some of the scenes of the Urdd Eisteddfod on the fourth day.

Ffion Owen a Leia
Image caption Ffion Owen o Gaerdydd a'i merch fach Leia, sydd newydd gael gafael ar y tocynnau aur - i fynd i sioe Cyw ar y Maes! / Ffion Owen from Cardiff with her little girl, Leia, with a pair of tickets for the Cyw show
Iestyn Tyne
Image caption Iestyn Tyne - enillydd y gadair ddydd Iau, yw'r person cyntaf erioed i 'ennill y dwbl' sef coron a chadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd / Iestyn Tyne is the only person to 'win the double' at the Urdd Eisteddfod - he won the Crown in 2016 and the Chair in 2019
Ymarfer olaf
Image caption Un ymarfer olaf gyda'r piano cyn y rhagbrawf / Where there's a piano and some space, there's a chance to rehearse
Ysgol Tryfan Bangor
Image caption Criw o Ysgol Tryfan, Bangor yn ymlacio ar ôl cystadlu yn rhagbrawf Cerdd Dant / Five students from Ysgol Tryfan, Bangor, manage to fit on a single seat - albeit a big one!
Josh a Mistar Urdd
Image caption Mae Josh Wheeler yn Swyddog Cynorthwyol yr Urdd i ardal Caerdydd a'r Fro. Yr wythnos hon, mae e'n gyfrifol am gario offer trwm o gwmpas y Maes. Mae'r gwaith yn amrywiol, meddai - "y bore 'ma yn barod dwi wedi cario'r Gadair a bocs o 36 brwsh - props Cân Actol!" / Josh Wheeler is responsible for carrying heavy equipment round the Maes, "This morning I carried the Chair, and a box of 36 brushes - props for competitions".
Gwenno
Image caption Gwenno o Bontypridd yn mwynhau neidio / Gwenno from Pontypridd enjoying bouncing in a harness
Mistar Urdd a Llywydd y dydd, Betsan Powys
Image caption Y newyddiadurwr a chyn-ddarlledwr Betsan Powys yw Llywydd y dydd / Betsan Powys with Mistar Urdd. Betsan was the President of the day for Thursday
Hwyl gyda hetiau
Image caption Tair chwaer - Gwen, Alis a Heti yn cael hwyl gyda'r hetiau gwirion ym mhabell Mistar Urdd / Three sisters, Gwen, Alis and Heti trying the latest fashions at the Urdd tent
Jess Davies
Image caption Jess Davies yn flogio o faes yr Urdd - yn sgwrsio gyda Rhian o Gaerdydd / The model Jess Davies doing a spot of vlogging at the ground - chatting to Rhian from Cardiff
Ffrindiau o Abertawe
Image caption Mae ardal Comisiynydd Plant Cymru yn Tipi Syr IfanC yn gyfle i blant a phobl ifanc ddod o fwrlwm y Maes i ymlacio ac i ddysgu mwy am eu hawliau - fel wnaeth y tri ffrind yma o Abertawe / The Children's Commisioner's area at Tipi Syr Ifanc - a great place to make new friends
Gig
Image caption Gig dros ginio yn y bae, beth well? / A gig with a view!

Hefyd o ddiddordeb