Lluniau: Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd

Roedd digon i'w weld yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd ar ddiwrnod y coroni.

Shane
Image caption Roedd Shane Williams draw yn y Bae heddiw, i lansio Cwpan Criced y Byd
Sian Grigg
Image caption Yr artist goluro, Siân Grigg yw Llywydd y Dydd heddiw, ac mae hi hefyd yn beirniadu'r cystadlaethau harddwch. Dyma gystadlaethau y byddai hi wedi bod wrth ei bodd yn cystadlu ynddyn nhw pan oedd hi'n ifanc, meddai
Dobby
Image caption Rhaid edrych eich gorau i ddod i'r Steddfod - jest gofynnwch i Dobby
Meinir
Image caption Mae Meinir o Bentreuchaf yma gyda'i rheini i gefnogi ei chwaer fawr sydd yn cystadlu heddiw
Jessica ac Ashley
Image caption Thema Carnifal Brasil sydd i'r colur mae Jessica yn ei roi ar Ashley o Ysgol Bro Edern ar gyfer y gystadleuaeth harddwch
Amy ac Elin
Image caption Amy ac Elin yn cael ychydig o ymarfer munud olaf, ac wedi dewis piano mewn lliw priodol...
Sam Evan
Image caption Sam Duggan ac Evan Mosey ("Dosey") o'r Cardiff Devils
Maia
Image caption Mae Maia a'i mam wedi dod draw o Lanelli i fwynhau am y dydd - ac wedi cael bod ar antur ar 'rollercoaster' rhithwir ym mhabell S4C!
Gaenor Jones
Image caption Gaenor Mai Jones sydd yn cyflwyno'r Goron eleni, er cof am ei rhieni
telyn
Image caption Pan ti'n clywed fod dy ferch di wedi cael llwyfan (ac mae angen dad-bacio'r delyn eto)
bbc
Image caption Ffion, Aisha a Leo, tri o gyflwynwyr newydd Ymbarél ar S4C - cyfres newydd i bobl ifanc sy'n dathlu amrywiaeth LHDT a hunaniaeth
Enlli
Image caption Enlli wrth ei bodd â'r llun mae Dad wedi ei dynnu ohoni hi â'i harwr, Mistar Urdd
Rajsathan
Image caption Rajasthan Heritage Brass Band yn diddanu'r picnicwyr sy'n eistedd ar risiau'r Senedd
Emlyn
Image caption Mae'r holl gynnwrf wedi bod yn ormod i Emlyn druan

Hefyd o ddiddordeb

Pynciau Cysylltiedig