Lluniau: Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd / Friday at the Urdd Eisteddfod

Roedd digon i'w weld yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd ar ddiwrnod y coroni.

There was plenty to see in Cardiff Bay on the day of the crowning of the bard.

Shane
Image caption Roedd Shane Williams draw yn y Bae heddiw, i lansio Cwpan Criced y Byd / Shane Williams was present to launch the Cricket World Cup
Sian Grigg
Image caption Yr artist goluro, Siân Grigg yw Llywydd y Dydd heddiw / Award winning make up artist Sian Grigg is today's Honorary President
Dobby
Image caption Rhaid edrych eich gorau i ddod i'r Steddfod - jest gofynnwch i Dobby / Looking for Eisteddfod fashion inspiration? Just ask Dobby!
Meinir
Image caption Mae Meinir yma gyda'i rheini i gefnogi ei chwaer fawr sydd yn cystadlu heddiw / Meinir is here with her parents to watch her sister compete today
Jessica ac Ashley
Image caption Thema Carnifal Brasil sydd i'r colur mae Jessica yn ei roi ar Ashley o Ysgol Bro Edern ar gyfer y gystadleuaeth harddwch / Jessica applies make up to Ashley from Ysgol Bro Edern
Amy ac Elin
Image caption Amy ac Elin yn cael ychydig o ymarfer munud olaf / Amy and Elin squeeze in a last minute rehersal before competing
Sam Evan
Image caption Sam Duggan ac Evan Mosey ("Dosey") o'r Cardiff Devils / Sam Duggan and Evan Mosey ("Dosey") from the Cardiff Devils
Maia
Image caption Maia a'i mam ar 'rollercoaster' rhithwir ym mhabell S4C! / Maia and her mother on a 'rollercoaster' at the S4C tent!
Gaenor Jones
Image caption Gaenor Mai Jones sydd yn cyflwyno'r Goron eleni, er cof am ei rhieni / Gaenor Mai Jones presents the Crown, in memory of her parents
telyn
Image caption Pan ti'n clywed fod dy ferch di wedi cael llwyfan (ac mae angen dad-bacio'r delyn eto) / That moment you hear your daughter has reached the main stage (and you need to un-pack the harp again)
bbc
Image caption Ffion, Aisha a Leo, tri o gyflwynwyr newydd Ymbarél ar S4C / Ffion, Aisha and Leo, three of S4C's newest presenters
Enlli
Image caption Enlli wrth ei bodd â'r llun mae Dad wedi ei dynnu ohoni hi â'i harwr, Mistar Urdd / Enlli and Dad on cloud nine after meeting Mr Urdd
Rajsathan
Image caption Rajasthan Heritage Brass Band yn diddanu'r dorf / Rajasthan Heritage Brass Band entertain the crowd
Emlyn
Image caption Mae'r holl gynnwrf wedi bod yn ormod i Emlyn druan / The excitment was a bit too much for Emlyn

Hefyd o ddiddordeb