Oriel: Goreuon Eisteddfod yr Urdd

Am wythnos oedd hi ym Mae Caerdydd! Dyma rhai o'n hoff luniau o'r Eisteddfod...

Arwydd croeso
Image caption Roedd croeso i bawb i Eisteddfod Caerdydd a'r Fro
Hei Mistar Urdd! Disgyblion Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd wedi dod i'r maes yn eu coch, gwyn a gwyrdd
Image caption Hei Mistar Urdd! Disgyblion Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd wedi dod i'r maes yn eu coch, gwyn a gwyrdd
Gwenno
Image caption Gwenno o Bontypridd yn mwynhau neidio
Rajsathan
Image caption Rajasthan Heritage Brass Band yn diddanu'r picnicwyr ar risiau'r Senedd
Huw
Image caption Y DJ adnabyddus Huw Stephens oedd Llywydd y Dydd ddydd Mawrth - ac fe gafodd gyfarfod â'r dyn ei hun, Mistar Urdd!
Jess Davies
Image caption Y model Jess Davies yn flogio o faes yr Urdd
amilie
Image caption Er ei bod hi'n bwrw glaw ddydd Mercher, wnaeth hynny ddim amharu ar hwyl Amelie a'i brawd bach Seb
Parti unsain ysgol Llanychllwydog
Image caption Roedd yn rhaid i barti unsain ysgol Llanychllwydog godi'n gynnar er mwyn cyrraedd eu rhagbrawf nhw
Giggs
Image caption Roedd Ryan Giggs, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, yn yr Eisteddfod ddydd Mercher - ond nid i gystadlu
chips
Image caption Doedd y glaw ddim am stopio Elizabeth o Gwm Parc, Rhondda, rhag cael ei chips
Shane
Image caption Roedd Shane Williams draw yn y Bae ddydd Gwener, i lansio Cwpan Criced y Byd
Dwylo i fyny! Hwyl gyda bybls ar y maes
Image caption Dwylo i fyny! Hwyl gyda swigod ar y maes
Dobby
Image caption Rhaid edrych eich gorau i ddod i'r Steddfod - jest gofynnwch i Dobby
Elsa a Lois o Ynys Môn yn mwyhnhau ar y maes
Image caption Elsa a Lois o Ynys Môn yn mwynhau ar y maes
Iestyn Tyne
Image caption Iestyn Tyne - enillydd y gadair ddydd Iau, yw'r person cyntaf erioed i 'ennill y dwbl' sef coron a chadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
bbc
Image caption Ffion, Aisha a Leo, tri o gyflwynwyr newydd Ymbarél ar S4C - cyfres newydd i bobl ifanc sy'n dathlu amrywiaeth LHDT a hunaniaeth
Enlli
Image caption Enlli wrth ei bodd â'r llun mae Dad wedi ei dynnu ohoni hi â'i harwr, Mistar Urdd

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig