Dedfrydu dau am drywanu wedi gwrthdrawiad Y Barri

Ian Huggins Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd Ian Huggins ddedfryd o naw mlynedd a thri mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc

Mae dau berson wnaeth ymosod ar grŵp o ddynion yn Y Barri gan achosi anafiadau difrifol i un wedi eu carcharu.

Fe wnaeth Ian Huggins, 18 oed, a llanc 17 oed na all ei enwi am resymau cyfreithiol, bledio'n euog i achosi niwed corfforol difrifol ac anafu bwriadol.

Fe wnaeth y ddau ymosod ar y dynion yn dilyn gwrthdrawiad car.

Cafodd y llanc 17 oed ddedfryd 10 mlynedd, gyda Huggins yn cael dedfryd naw mlynedd a thri mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc.

'Neges glir'

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y ddau ddiffynnydd yn teithio mewn Ford Focus arian a fu mewn gwrthdrawiad gyda Ford Focus glas gyda thri dyn yn teithio ynddo.

Roedd y tri dyn, 23, 26 a 27 oed, yn adnabod y ddau arall.

Ar ôl y gwrthdrawiad fe gafodd y dyn 23 oed ei drywanu nifer o weithiau a chafodd anafiadau difrifol oedd angen llawdriniaeth brys i achub ei fywyd.

Cafodd y ddau arall hefyd eu hanafu.

Dywedodd y Barnwr Eleri Rogers nad oedd unrhyw gyfiawnhad i'r lefel o drais gafodd ei ddefnyddio.

Ychwanegodd bod y ddau ddiffynnydd yn hynod ffodus fod y dyn 23 wedi goroesi ac nad oedd yn gor-ddweud pethau iddo bron cael ei ladd.

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Simon Morgan o Heddlu De Cymru bod y dedfrydau'n rhoi neges glir ynglŷn â throseddau cyllyll.

"Ond am ychydig filimedrau fe allai hwn wedi bod yn ymchwiliad i lofruddiaeth," meddai.

"Rydym yn gobeithio fod y dedfrydau sylweddol yma yn rhoi neges glir a chryf i unrhyw un sy'n ystyried cario neu ddefnyddio cyllyll ar gyfer diben troseddol i feddwl am y goblygiadau."

Pynciau Cysylltiedig