Monitro gwaith ffordd 'swnllyd' dros nos yn Y Trallwng

Safle gwaith
Image caption Mae pobl leol wedi cwyno am system un ffordd y dref ers rhai blynyddoedd

Mae Cyngor Tref Y Trallwng yn dweud ei fod yn monitro gwaith ffordd sy'n digwydd yn y dref, ar ôl cael cwynion gan drigolion am waith swnllyd dros nos.

Yr wythnos diwethaf roedd sawl un o'r trigolion wedi cwyno eu bod wedi methu cysgu oherwydd sŵn drilio swnllyd trwy'r nos.

Er bod disgwyl i'r gwaith barhau yn ystod y nos am bythefnos arall, mae'r cyngor yn dweud y bydd unrhyw waith swnllyd yn cael ei wneud cyn 22:00.

'Dal yn swnllyd am 05:00'

Mae pobl wedi cwyno ynglŷn â system traffig unffordd Y Trallwng ers iddi agor yn 2011 - yn ôl rhai busnesau roedd y system yn ddryslyd ac yn cadw siopwyr draw o ganol y dref.

Hefyd, roedd pryder ynglŷn â diogelwch cerddwyr gan fod dwy lôn o draffig yn rhedeg i'r un cyfeiriad trwy'r stryd fawr.

Nawr, wyth mlynedd yn ddiweddarach mae contractwyr wedi dechrau gwneud gwelliannau i'r system, sy'n cynnwys ail-gyflwyno traffig dwy ffordd i un o strydoedd y dref.

Ond mae'n rhaid gwneud rhan o'r gwaith yn ystod y nos, fel bod modd cau un o'r ffyrdd heb darfu'n ormodol ar lif traffig, ond mae gweithio yn y nos wedi arwain at gwynion newydd.

Image caption Dywedodd Beki Williams ei bod hi'n clywed y sŵn drwy ffenestri dwbl

Dywedodd Beki Williams, sy'n byw ar Salop Road: "Roedd y noson gyntaf yn eitha' gwael, ac fe aeth y sŵn ymlaen trwy'r nos. Dechreuodd am tua 20:00 ac roedd yn dal i fynd am 05:00.

"Roedd sŵn dril taro ac roedd yn swnllyd iawn.

"Mae ffenestri dwbl 'da ni, ac roedden ni'n dal i glywed y sŵn, felly rwy'n teimlo trueni mawr dros bobl sydd heb. Ac rwy'n gwybod bod yna bobl mewn oed yn byw yma a rhai eraill sydd â phlant ifanc.

"Mae'n rhaid ei bod hi'n noson ddi-gwsg i rai."

Image caption Bydd gwaith swnllyd yn cael ei wneud yn gynharach yn y nos o hyn ymlaen

I gadw'r traffig yn llifo does dim modd cau'r ffordd yn ystod y dydd. Felly treuliodd y contractwyr noson gyfan yn torri ffos yn y stryd sydd llawn tai.

Aeth pobl leol ar y cyfryngau cymdeithasol i ddangos eu teimladau. Ysgrifennodd Mary Kelly Williams: "Oes unrhyw un arall ar Salop Road yn teimlo fel pe bawn nhw'n ceisio cysgu mewn safle adeiladu?

"A dim ond y noson gyntaf o lawer yw hon!"

Gwaith am bythefnos arall

Ar ôl derbyn cwynion gan drigolion bu cyngor y dref yn cwrdd â'r contractwyr a chytunwyd y byddai unrhyw waith swnllyd yn digwydd yn gynt yn y nos.

Dywedodd Robert Robinson, clerc Cyngor Tref Y Trallwng: "Doedd hi ddim yn dda iawn y noson gyntaf, ond ry'n ni wedi delio gyda hynny.

"Ry'n ni'n cadw llygaid ar y sefyllfa bob dydd ac ry'n ni'n gweithio gyda'r contractwyr a'r cyngor sir i leihau lefel y sŵn gymaint ag sy'n bosibl.

"Mae'r prif waith wedi'i wneud nawr - felly mae'r gwaethaf drosodd. O hyn allan, ry'n ni am weld y gwaith swnllyd yn cael ei wneud rhwng 20:00 a 22:00, fel bod y gwaith sydd yn digwydd dros nos yn dawelach."

Fe allai'r gwaith ger Salop Road barhau am bythefnos arall.