Galw plismyn arfog i eiddo gwledig ger Dinbych

Arwydd Bylchau Image copyright Google

Mae dau berson wedi cael eu harestio wedi i ddyn gael ei anafu yn ystod digwyddiad mewn eiddo anghysbell ger Dinbych.

Cafodd plismyn eu galw i'r eiddo ym mhentref Bylchau yn yr oriau mân ddydd Sadwrn.

Dywedodd yr Arolygydd Alun Davies o Heddlu'r Gogledd bod aelodau o gynghrair plismona arfog Gogledd Cymru a Sir Gaer ymhlith y swyddogion a gafodd eu danfon mewn ymateb i'r digwyddiad.

Mae dau ddyn yn cael eu holi yn y ddalfa ar amheuaeth o ymosod.

Dywed y llu nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r achos, ond maen nhw'n apelio i'r cyhoedd am wybodaeth.