Sali Mali yn 50: Delweddau dros y degawdau

Mae Sali Mali wedi gweddnewid dros y blynyddoedd, ond mae'r cymeriad a grëwyd gan yr awdur Mary Vaughan Jones a'r arlunydd Rowena Wyn Jones hanner canrif yn ôl yn dal yr un mor annwyl a phoblogaidd gan blant heddiw.

Dyma gipolwg ar sut mae'r cymeriad hoffus, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed ar 19 Mehefin, wedi newid dros y blynyddoedd, mewn cyfres o gloriau llyfrau a lluniau:

Dyluniwyd gan Rowena Wyn Jones Image copyright Gwasg Gomer
Image caption Crëwyd Sali Mali gyntaf yn 1969 gan yr awdur Mary Vaughan Jones a darluniwyd y cymeriad enwog gan yr artist Rowena Wyn Jones. Mae cenedlaethau o blant wedi dysgu darllen gyda'r llyfr hwn a'r gyfres o lyfrau a ddilynodd am Sali Mali a'i ffrindiau
Sali Mali Image copyright GOMER
Image caption Sali Mali yn ei ffrog oren eiconig
Sali Mali a'i chyfaill Jac Do Image copyright S4C
Image caption Cafodd Sali Mali ei phortreadu gan yr actores Rebecca Harries yn y cyfresi Caffi Sali Mali (o 1994) a Pentre Bach (o 2004) a sy'n dal i gael ei fwynhau gan wylwyr Cyw ar S4C
Sali Mali Image copyright S4C
Image caption Cynhyrchwyd cyfres wedi ei hanimeiddio yn dilyn helyntion Sali Mali a Jac Do i S4C yn 2000. Meinir Lynch oedd awdures y gyfres ac roedd yn cael ei lleisio gan yr actor Rhys Ifans, a Cerys Matthews yn canu'r gân agoriadol. Mae'n dal i gael ei dangos ar wasanaeth Cyw.
Clawr Dacw'r Gwcw Image copyright Gwasg Gomer
Image caption Mae nifer o arlunwyr wedi creu delwedd newydd i Sali Mali dros y blynyddoedd. Gary Evans yw artist y llyfr Dacw'r Gwcw, sy'n portreadu Sali Mali a chymeriadau eraill o'r gyfres deledu Pentre Bach (cyhoeddwyd yn 2010)
Noson Tân Gwyllt Sali Mali Image copyright Gwasg Gomer
Image caption Noson Tân Gwyllt Sali Mali, ysgrifennwyd gan Ifana Savill a darluniwyd gan Catrin Meirion (2016)
Clawr y llyfr Troi a Throi Sali Mali Image copyright Gwasg Gomer
Image caption Yr artist Simon Bradbury sydd wedi bod yn dylunio cymeriad Sali Mali ar gyfer y llyfrau mwyaf diweddar (2018)
Clawr dathlu gyda Sali Mali Image copyright Gwasg Gomer
Image caption Dyluniad arall Simon Bradbury i lyfr o waith Ifana Savill sydd wedi ei lansio yn arbennig i ddathlu pen-blwydd Sali Mali yn 50 oed eleni. Mae disgwyl i ysgolion a mudiadau meithrin drefnu partïon i nodi'r pen-blwydd.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig