Morgannwg: Diwrnod cyntaf rhwystredig

Marnus Labuschagne Image copyright Huw Evans agency
Image caption Marnus Labuschagne yw prif sgoriwr Morgannwg hyd yma

Fe gollwyd cryn dipyn o'r diwrnod cyntaf i'r glaw neu'r golau gwael wrth i Forgannwg groesawu Sir Derby i faes Sain Helen yn Abertawe.

Doedd dim chwarae o gwbl yn y bore, ac fe gafwyd un belawd yn unig pan ddechreuodd y gêm o ddifri cyn i'r glaw ddychwelyd.

Yn y belawd honno fe gollodd Morgannwg wiced Nick Selman cyn sgorio o gwbl wedi i'r ymwelwyr alw'n gywir a dewis maesu.

Pan ddaeth y ddau dîm yn ôl i'r canol fe gafodd sawl un o fatwyr Morgannwg ddechrau derbyniol, ond yna colli eu wicedi cyn llwyddo i gael sgôr sylweddol.

Erbyn i'r golau gwael ddod â'r chwarae i ben yn gynnar, roedd Morgannwg wedi cyrraedd 167 am bum wiced, gyda neb yn sgorio mwy na 37 (gan Marnus Labuschagne).

Pynciau Cysylltiedig