Dyn yn cyfaddef ymosodiad ar bensiynwraig yn Nhregŵyr

Jeffrey Paul Lloyd Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Bydd Jeffrey Paul Lloyd yn cael ei ddedfrydu ym mis Gorffennaf

Mae dyn wedi cyfaddef ymosod ar bensiynwraig yn ei chartref ger Pontarddulais a dwyn ei bag.

Roedd Jeffrey Paul Lloyd, 41, wedi gwadu ymosod ar Ruthann Yandle yn ei chartref ar Heol Garnswllt ym mis Ionawr.

Mewn gwrandawiad blaenorol clywodd llys bod Lloyd wedi taro Ms Yandle, 73, sawl tro gyda bar metel.

Yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun fe wnaeth Lloyd newid ei ble a chyfaddef un cyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol bwriadol ac un arall o ladrata.

Troseddau 'difrifol'

Clywodd y llys bod Ms Yandle, cyn-athrawes yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Tregŵyr, yn dal i wella o'r anafiadau difrifol y cafodd hi yn y digwyddiad.

Roedd Lloyd wedi gwadu tri chyhuddiad yn wreiddiol.

Newidiodd ei ble i ddau gyhuddiad ddydd Llun, ond ni wnaeth newid ei ble i gyhuddiad o geisio llofruddio.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas ei fod yn ystyried dedfryd o garchar am oes oherwydd y "troseddau difrifol iawn".

Cafodd Lloyd ei gadw yn y ddalfa cyn ei ddedfrydu ym mis Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol