Yr Uchel Lys yn rhoi hawl i fabi gael trallwysiad gwaed

Uchel Lys Image copyright PA Media

Mae'r Uchel Lys wedi penderfynu bod yn rhaid i fachgen tair wythnos oed sy'n fabi i dyst Jehova gael trallwysiad gwaed.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus MacDonald mai hyn fyddai orau i'r babi, er nad oedd y fam wedi rhoi caniatâd.

Fe oedd penaethiaid Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi gofyn i'r barnwr roi'r hawl i feddygon fwrw 'mlaen gyda'r broses gan fod ei angen ar frys.

Dywedodd y barnwr fod y dystiolaeth yn dangos fod y bachgen yn sâl iawn, ac y gallai farw oni bai am drallwysiad.

Cafodd y penderfyniad ei wneud yn Adran Deuluol yr Uchel Lys yn Llundain dros wythnos yn ôl.

Mae'r barnwr nawr wedi cyhoeddi ei resymau am y penderfyniad, gan amlinellu'r manylion.

Fe wnaeth hefyd osod gwaharddiad rhag cyhoeddi unrhyw fanylion fyddai'n arwain at adnabod y babi, ond gan ganiatáu enwi'r bwrdd iechyd.

Pam y gwrthwynebiad?

Mae tystion Jehova yn draddodiadol yn gwrthwynebu trallwysiad gwaed gan ddweud fod hyn yn deillio o'r Beibl.

Dywed eu gwefan fod yr Hen Destament a'r Testament Newydd yn dweud y dylai pobl atal rhag cymryd gwaed.

"Mae Duw yn gweld gwaed yn cynrychioli bywyd. Felly rydym yn osgoi cymryd gwaed nid yn unig er mwyn ufuddhau i Dduw, ond hefyd fel parch tuag yr un sy'n caniatáu bywyd."