Carcharu dyn o Bontypridd am 158 o droseddau rhyw

Owain Thomas Image copyright South Wales Police
Image caption Dywedodd Heddlu De Cymru bod troseddau Owain Thomas yn "ddigynsail"

Mae dyn o Bontypridd oedd yn defnyddio cyfres o wefannau cymdeithasol i annog plant i gyflawni gweithredoedd rhywiol wedi cael ei garcharu.

Fe ddefnyddiodd Owain Thomas, 29 oed, wefannau Facebook, Skype a gemau ar-lein amrywiol er mwyn perswadio 146 dioddefwr i gyflawni'r gweithredoedd.

Cafodd ei arestio ym mis Tachwedd 2018 ar ôl gofyn i grŵp o blant mewn parc yn Glynrhedynog, Rhondda Cynon Taf i dynnu eu dillad.

Cafodd Thomas, sydd â gradd yn y gyfraith o Brifysgol Aberystwyth, ei ddedfrydu i 10 mlynedd yn y carchar yn Llys y Goron Merthyr Tudful ddydd Gwener.

Dywedodd y barnwr, Richard Twomlow, ei fod yn "droseddwr peryglus ac yn risg sylweddol i'r cyhoedd" ac y byddai'n treulio pum mlynedd ar drwydded yn dilyn ei gyfnod dan glo.

Image copyright South Wales Police
Image caption Cafodd Thomas ei ddal ar gamerâu cylch cyfyng yn ceisio siarad â'r bechgyn yn Glynrhedynog

Fe wnaeth Thomas bledio'n euog i 158 cyhuddiad o droseddau rhyw amrywiol mewn gwrandawiad blaenorol.

Mae'r cyhuddiadau'n cynnwys annog plant i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol, gwylio gweithredoedd rhywiol, bod â delweddau anweddus yn ei feddiant a rhannu delweddau anweddus.

Clywodd y llys bod Thomas yn esgus bod yn blentyn ifanc ar-lein er mwyn annog plant i gyflawni gweithredoedd rhywiol a'u recordio. Byddai'r delweddau hyn wedyn yn cael eu rhannu gyda phedoffiliaid eraill.

Fe ddaeth ymchwiliad Heddlu De Cymru o hyd i 110 awr o ddeunydd fideo anweddus ar ddyfeisiau Thomas.

Cafodd y troseddau eu disgrifio fel rhai "digynsail" gan yr heddlu.