Cyhuddo dau ddyn lleol wedi ymosodiad yn Llanelli

Met Bar Llanelli Image copyright Google
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i far y Metropolitan ychydig cyn 01:00 fore Sul

Mae disgwyl i ddau ddyn lleol ymddangos o flaen ynadon yn Llanelli i wynebu cyhuddiadau'n ymwneud â digwyddiad yn y dref dros y penwythnos.

Bu'n rhaid i ddyn gael triniaeth yn yr ysbyty ar ôl derbyn anafiadau difrifol mewn ymosodiad mewn tafarn yn ystod oriau man fore Sul.

Mae Joseph Edmund Price, 24, wedi ei gyhuddo o anafu bwriadol, achosi ffrwgwd, ymosod gan achosi niwed corfforol ac o fod ag arf mewn man cyhoeddus.

Mae Steven Kyle Price, 20, wedi ei gyhuddo o anafu bwriadol ac achosi ffrwgwd.

Mae'r ddau, sy'n byw yn Llanelli, wedi eu cadw yn y ddalfa.

Cafodd dyn 36 oed ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth wrth i ymholiadau'r heddlu barhau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â CID Llanelli trwy ffonio 101.

Straeon perthnasol