Rhybudd gweinidog chwaraeon am ddiffyg penodiad UK Sport

Alun Cairns Image copyright Getty Images
Image caption Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, yn rhedwr cyson yn ei amser hamdden

Mae'r Gweinidog Chwaraeon yn rhybuddio y gallai diffyg cynrychiolaeth o Gymru ar fwrdd UK Sport fod yn niweidiol i chwaraeon yng Nghymru.

Dywed yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ei fod wedi gofyn sawl tro i Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns gadarnhau enwebiad Lawrence Conway, cadeirydd Chwaraeon Cymru, ar gyfer gwasanaethu ar fwrdd UK Sport.

Yn draddodiadol mae cadeirydd Chwaraeon Cymru wedi bod yn aelod o'r bwrdd, ond mae'n rhaid i Ysgrifennydd Cymru gadarnhau'r penodiad.

Y tro olaf i Gymru gael cynrychiolaeth swyddogol ar fwrdd UK Sport oedd ym Medi 2016.

Mae BBC Cymru wedi gweld e-byst rhwng gweinidogion Bae Caerdydd a San Steffan sy'n datgelu fod Mr Cairns wedi cynnig enwebiad o ddewis ei hun ar gyfer y rôl.

Deëllir erbyn hyn bod Mr Cairns wedi tynnu'r enwebiad hwnnw yn ôl.

Yn ôl ffynonellau o fewn Swyddfa Cymru mae Mr Cairns wedi edrych ar wahanol ffyrdd o sicrhau llais "cryf a chredadwy" ar y bwrdd.

Image copyright Huw Evans agency
Image caption Dywed yr Arglwydd Elis-Thomas fod y sefyllfa'n "annerbyniol"

Mewn llythyr at Mr Cairns ym mis Chwefror mae'r Arglwydd Elis-Thomas yn disgrifio'r sefyllfa fel un "cwbl annerbyniol".

Dywedodd UK Sport mewn datganiad bod hi "o bwys mawr" i ni gael enwebiad ar ran cyrff chwaraeon cenedlaethol pedair gwlad y DU ar gyfer bwrdd UK Sport "mor fuan â phosib".

Ychwanegodd bod y penodiad "yn fater i lywodraethau'r DU a Chymru ei ddatrys" ond eu bod yn "cyfathrebu'n gyson" yn y cyfamser rydym gyda rheolwyr Chwaraeon Cymru.

Cafodd cyn-gadeirydd Chwaraeon Cymru, Paul Thomas ei atal o'i waith, ynghyd ag aelodau eraill o'r bwrdd rheoli, yn Nhachwedd 2016, a'i ddiswyddo ym Mawrth 2017.

Ym Medi 2017 cafodd Lawrence Conway ei benodi i'r swydd am gyfnod dros dro, ac yna yn barhaol ym Mehefin 2018.

'Ystyried y mater'

Roedd Mr Conway yn gyn-was sifil a fu'n gweithio gyda'r cyn-brif weinidog Rhodri Morgan o 1999 tan ei ymddeoliad yn 2010.

Ar ôl gadael y gwasanaeth sifil bu'n gweithio fel ymgynghorydd i olynydd Mr Morgan, Carwyn Jones.

Dywedodd prif weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: "Mae'n hynod bwysig i Chwaraeon Cymru fod gennym gynrychiolaeth ar fwrdd UK Sport, fel ein bod yn gallu rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar ddatblygiad chwaraeon elît ar draws y DU."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Mae penodiadau i'r rôl yn cael eu gwneud yn ôl canllawiau Siarter Frenhinol UK Sport.

"Mae hynny'n galw ar Ysgrifennydd Cymru i roi enw ymlaen i Ysgrifennydd yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ac mae Ysgrifennydd Cymru yn parhau i roi ystyriaeth i'r mater."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol