Rheilffyrdd Cymru wedi'u tanariannu ers 'amser hir iawn'

Trafnidiaeth Cymru Image copyright Trafnidiaeth Cymru
Image caption Trafnidiaeth Cymru sydd wedi bod yn rhedeg gwasanaeth Cymru a'r Gororau ers mis Hydref

Mae Llywodraeth y DU wedi tanariannu rheilffyrdd Cymru ers "amser hir iawn", yn ôl arbenigwr ar y diwydiant trafnidiaeth.

Dywedodd yr Athro Mark Barry o Brifysgol Caerdydd wrth ASau bod rhwydwaith rheilffyrdd Cymru heb gael yr un cyfleoedd â'r rheiny dros y ffin.

Mae'r Athro Barry yn tybio mai llinell Cymoedd de Cymru yw'r rheilffordd sy'n cael ei "ddibrisio" fwyaf yn y DU.

Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod yn buddsoddi mwy o arian nag erioed yn isadeiledd rheilffyrdd Cymru.

Image caption Dywedodd yr Athro Mark Barry bod system reilffordd Cymru wedi cael "ei ddibrisio ers 30 neu 40 mlynedd"

Fe wnaeth yr Athro Barry, oedd yn gyfrifol am gynnig y cynlluniau ar gyfer Metro De Cymru, ei sylwadau o flaen y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan.

"Rydyn ni angen bod yn gwario £1bn yn ychwanegol ar isadeiledd trafnidiaeth yn ne-ddwyrain Cymru am ei fod wedi ei ddibrisio ers 30 neu 40 mlynedd," meddai.

"Mae'r dystiolaeth yna - rydyn ni'n gwybod nad yw rheilffyrdd Cymru wedi cael yr un cyfleoedd yn nhermau arian gan Lywodraeth y DU ers amser hir iawn.

"Os ydych chi'n dibrisio rhywbeth, mae'n tanberfformio. Mae'n costio mwy i redeg, yn denu llai o deithwyr ac angen mwy o gymorthdaliadau."

Ychwanegodd y dylid cau rheilffyrdd fel un y Cymoedd "os nad ydych chi'n mynd i fuddsoddi ynddo".

Dywedodd wrth y pwyllgor hefyd bod "system israddol" mewn lle ar gyfer gwneud penderfyniadau ar drafnidiaeth yng Nghymru.

'£1.5bn erbyn 2024'

Yn ymateb i'r sylwadau dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU ei bod yn buddsoddi mwy o arian nag erioed yn isadeiledd rheilffyrdd Cymru.

"Mae cyllid Network Rail ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru rhwng 2019 a 2024 dros £1.5bn," meddai.

"Bydd y buddsoddiad yma yn adeiladu rheilffordd mwy a gwell i Gymru, gan ddarparu teithiau byrrach i deithwyr ar y trenau newydd, mwyaf blaengar."

Ychwanegodd bod y llywodraeth wedi ymrwymo £125m ar gyfer gwneud gwelliannau i linell y Cymoedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol