Dim hawl i geffylau heb eu brechu gystadlu yn y Sioe Fawr

Ffliw Ceffylau Image copyright Dan Kitwood
Image caption Mae ffliw ceffylau'n haint hynod beryglus i'r anifeiliaid

Mae'r Sioe Frenhinol wedi dweud na fydd hawl i'r un ceffyl sydd heb ei frechu yn erbyn ffliw ceffylau gystadlu eleni yn dilyn cyfres o achosion o'r haint ledled Cymru.

Hyd yn hyn mae 24 achos o ffliw ceffylau wedi'u cadarnhau yng Nghymru ers dechrau'r flwyddyn.

Daw'r penderfyniad yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd bod y gymdeithas wedi dod i'r penderfyniad "yn dilyn asesiad o'r wybodaeth ddiweddaraf ac ar ôl derbyn cyngor proffesiynol".

'Penderfyniad anodd'

Dywedodd y llefarydd eu bod wedi ystyried canslo adran y ceffylau yn y Sioe, cyn penderfynu y bydd yn rhaid i'r holl geffylau sy'n bresennol fod wedi "eu brechu'n briodol yn erbyn ffliw ceffylau".

"Bydd y gymdeithas yn cyfathrebu'r penderfyniad yma i bob arddangoswr ceffylau ac y mae'n ymwybodol iawn o effaith y penderfyniad anodd hyn ar arddangoswyr," meddai'r llefarydd.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'n Swyddogion Milfeddygol Proffesiynol, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru ac arddangoswyr i leihau'r posibilrwydd o ledu y clefyd yma."

Image caption Bydd yn rhaid i bob ceffyl gael eu "brechu'n briodol" er mwyn mynychu'r Sioe Frenhinol

Yn dilyn pryderon am nifer cynyddol o'r haint cafodd Sioe Caernarfon, oedd i fod i ddigwydd ar 6 Gorffennaf, ei chanslo.

Cafodd rasys yng Nghae Rasio Ffos Las ger Llanelli eu canslo yn gynharach eleni hefyd oherwydd y pryderon.

Pryder bod mwy o achosion

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan Ymddiriedolaeth Iechyd Anifeiliaid yn dangos bod 160 o achosion o ffliw ceffylau wedi'u cadarnhau ar draws y DU ers dechrau'r flwyddyn - 24 o'r rheiny yng Nghymru.

Cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru ei nodi yn Sir y Fflint ym mis Mawrth, a bu un achos yn Abertawe ym mis Mai.

Ond fis diwethaf cafodd 16 achos ei gadarnhau yma - yn Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Morgannwg Ganol, Sir Fynwy, Sir Gâr a Wrecsam.

Mae chwe achos arall wedi'u cadarnhau ers dechrau'r mis yma, gan gynnwys y diweddaraf ar Ynys Môn.

Ond gan nad oes gorfodaeth i adrodd achosion o ffliw ceffylau, mae pryder y gallai nifer yr achosion fod yn uwch mewn gwirionedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol