Teyrngedau i ddyn yn dilyn marwolaeth clwb rygbi

Kerry Morgan Image copyright Llun teulu
Image caption Dywedodd teulu Kerry Morgan ei fod yn "ŵr a thad gwych, caredig a chariadus"

Mae teulu dyn 40 oed fu farw yn dilyn digwyddiad yng Nghlwb Rygbi Tredegar Newydd wedi'i ddisgrifio fel gŵr a thad "cariadus a charedig".

Cadarnhaodd yr heddlu mai Kerry Morgan oedd enw'r gŵr a fu farw, a'i fod yn dod o ardal Tredegar Newydd.

Dywedodd ei deulu mewn datganiad: "Rydym yn torri'n calonnau, ef oedd ein bywyd a chariad fy mywyd.

"Roedd e'n ŵr a thad gwych, caredig a chariadus. Ef oedd y 'dada' gorau yn y byd.

"Fe fydd gyda ni bob dydd, wastad yn ein calonnau a byddwn yn ei golli'n ofnadwy. Byddwn yn dy garu am byth."

Image copyright Google
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i ddigwyddiad yng Nghlwb Rygbi Tredegar Newydd nos Sadwrn

Cafodd yr heddlu eu galw i Glwb Rygbi Tredegar Newydd tua 23:45 nos Sadwrn yn dilyn adroddiadau o ffrwgwd.

Yn ôl yr heddlu roedd Mr Morgan yn anymwybodol ac wedi stopio anadlu pan gyrhaeddodd y swyddogion y lleoliad, ac er gwaethaf ymdrechion i'w achub cyhoeddwyd ei fod wedi marw ychydig yn ddiweddarach.

Mae dau ddyn 41 a 61 oed o ardal Caerffili, gafodd eu harestio ar y noson ar amheuaeth o lofruddiaeth, bellach wedi cael eu rhyddhau tra bo'r ymchwiliad yn parhau.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol