Diwylliant Cymraeg - mewn siart lliwiau

I nodi wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol mae Cymru Fyw wedi creu siart arbennig sy'n dathlu diwylliant unigryw y Cymry.

Caneuon, chwaraeon, lleoliadau, llenyddiaeth ac enwogion - pob un wedi ei gynrychioli gan liw ar boster arbennig gallwch chi lawrlwytho a'i gadw.

Poster Lliwiau Cymru: Fersiwn i'w argraffu  [705K]

Ond mewn byd llawn lliw, pa liwiau sydd ar goll?

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich awgrymiadau am ba liwiau hoffech chi eu cynnwys ar y siart. A phwy a ŵyr, efallai bydd yna ddigon o liwiau i greu casgliad newydd yn seiliedig ar eich dewisiadau chi.

Gallwch anfon eich cynigion drwy dudalen Facebook @bbccymrufyw neu drwy ddefnyddio'r hashnod #lliwiaucymru mewn neges ar Twitter.