Symud pont hanesyddol yn Abertawe er mwyn ei hadfer

Craen Image copyright Cyngor Abertawe

Mae pont hanesyddol yn Abertawe wedi cael ei symud ddydd Sul er mwyn cael ei hadfer.

Roedd y gwaith paratoi wedi dechrau ers wythnosau cyn i bont wrthbwys Glandŵr ger Stadiwm Liberty gael ei symud, fel un darn, am 13:00.

Bu dros 20 o weithwyr, craen 53 metr o uchder a lori yn sicrhau'r symudiad.

Bydd y bont 70 tunnell yna'n cael ei hasesu a'i hadfer cyn cael ei hail-osod y flwyddyn nesaf.

Cafodd y bont restredig Gradd II ei hadeiladu yn 1909 er mwyn cryfhau diwydiant copr Abertawe gan ddarparu cyswllt rheilffordd rhwng y gweithfeydd ac ardal Morfa.

Mae'r bont wedi bod ar gau i'r cyhoedd ers 1999 oherwydd pryderon diogelwch.

Bu rhai ffyrdd ar gau yn ystod y gwaith a dywedodd y cyngor y bydd llwybrau dargyfeirio a cheidwaid traffig yn helpu gyrwyr.

Pynciau Cysylltiedig