Ailagor rhan o reilffordd cyn yr Eisteddfod Genedlaethol

Rheilffordd Image copyright Trafnidiaeth Cymru

Bydd lein reilffordd yn ailagor yn rhannol ddydd Iau, bedwar mis ar ôl cael ei difrodi gan Storm Gareth.

Mae Network Rail wedi bod yn gweithio i atgyweirio'r lein yn Nyffryn Conwy cyn i'r Eisteddfod Genedlaethol ddechrau yn Llanrwst ym mis Awst.

Bydd y lein yn agor rhwng Cyffordd Llandudno a Gogledd Llanrwst ddydd Iau, a'r gweddill - sy'n ymestyn i Flaenau Ffestiniog - yn agor ar 24 Gorffennaf.

Image copyright Trafnidiaeth Cymru
Image caption Roedd Storm Gareth wedi difrodi darn o'r rheilffordd yn Nyffryn Conwy ym mis Mawrth

O ganlyniad i'r difrod a achoswyd ym mis Mawrth, mae chwe milltir o'r rheilffordd, gorsaf Dolgarrog, deg croesfan a naw ffos wedi cael eu hatgyweirio.

Yn ogystal â'r gwaith atgyweirio, mae'r cyflymdra wedi'i gynyddu drwy bentref Maenan, rhwng Dolgarrog a Gogledd Llanrwst, o 30mya i 45 mya.

Bydd Network Rail a Trafnidiaeth Cymru yn cynnal trip trên stem o Gaer i Flaenau Ffestiniog ar ddydd Sadwrn 3 Awst.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol