Pryder prifysgol am y gost o brosesu fisas

Prifysgol Caerdydd Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd yr AS Jo Stevens bod gofyn i Brifysgol Caerdydd dalu'r bil yn "ffiaidd"

Gallai oedi wrth brosesu ceisiadau am fisa i fyfyrwyr rhyngwladol gostio degau o filoedd o bunnoedd i brifysgol yng Nghymru.

Mae Prifysgol Caerdydd yn pryderu nad oes digon o apwyntiadau ar gael i sicrhau bod 1,000 o geisiadau myfyrwyr yn cael eu prosesu yr hydref.

Mae'n dweud y gallai gostio hyd at £200,000 i ddarparu gwasanaeth dros dro ychwanegol yn y brifysgol.

Dywedodd y Swyddfa Gartref fod fisas myfyrwyr yn cael eu prosesu o fewn "safonau gwasanaeth"

Chwe chanolfan yn unig

Mae'r pryderon yn deillio o newid yn y broses ar gyfer darparu'r elfen biometreg o geisiadau fisa sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i gynnal apwyntiadau mewn canolfannau penodol.

Mae Gwasanaeth Ymgeisio Fisa a Dinasyddiaeth Caerdydd (UKVCAS) yn un o chwe chanolfan graidd yn y DU sy'n darparu apwyntiadau am ddim.

Mae gan y cwmni Sopra Steria swyddfeydd ychwanegol ar ran y Swyddfa Gartref yng Nghasnewydd, Llandudno a Chaerdydd sy'n codi ffi.

Mae'r brifysgol yn honni nad oes digon o apwyntiadau am ddim i ateb y galw ac mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo dan bwysau i uwchraddio eu cais i'r opsiwn 'blaenoriaeth' drud neu i deithio'n bell ar gyfer apwyntiadau mewn canolfannau eraill.

Image copyright Getty Images
Image caption Rhaid i fyfyrwyr fynd i ganolfannau penodol ar gyfer yr elfen biometrig o'u ceisiadau fisa

Yn ôl y brifysgol roedd swyddog o'r Swyddfa Gartref yn awgrymu bod modd talu cwmni i ddarparu'r gwasanaeth biometrig fel gwasanaeth dros dro mewnol, rhywbeth mae Prifysgol Caerdydd yn amcangyfrif gallai gostio rhwng £150,000 a £200,000.

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd ei fod yn golygu "na fydd myfyrwyr rhyngwladol yn cael y fisa gofynnol tan yn hwyr yn eu hastudiaethau oni bai eu bod yn talu i uwchraddio eu ceisiadau neu fod y sefydliad yn cyflogi cwmni allanol ar wahân am gost sylweddol".

"Mae hwn yn fethiant gwasanaeth difrifol gan y Swyddfa Gartref a Sopra Steria sydd angen sylw ar unwaith i'w gywiro".

'Heriau digynsail'

Mae Aelod Seneddol Canol Caerdydd, Jo Stevens, wedi gofyn i'r Swyddfa Gartref am yr oedi y gallai, yn ei hôl hi, gael effaith fawr ar brifysgolion eraill yng Nghymru hefyd.

"Mae'n rhaid i unrhyw ateb o'r Swyddfa Gartref ddod â dim cost i'n prifysgolion na'r myfyrwyr eu hunain", meddai.

"Mae prifysgolion Cymru yn wynebu heriau digynsail o ran cyllid ac mae hyn yn broblem gafodd ei greu gan y Swyddfa Gartref ei hun - mae gofyn i brifysgolion Cymru droedio'r bil yn ffiaidd".

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref: "Yr amser aros cyfartalog ar gyfer apwyntiad fisa am ddim yng Nghaerdydd yw dau ddiwrnod ac mae fisas myfyrwyr yn cael eu prosesu ar hyn o bryd o fewn safonau'r gwasanaeth.

"Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda Sopra Steria i sicrhau bod apwyntiadau ar gael mewn safleoedd ledled y DU - gan gynnwys dau yng Nghaerdydd.

"Agorwyd chwe lleoliad gwasanaeth newydd drwy gydol mis Mai a mis Mehefin, gan gynnwys un yng Nghaerdydd, i ddarparu gwasanaeth ychwanegol i gwsmeriaid."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol