Lluniau: Sesiwn Fawr Dolgellau 2019

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y calendr gerddoriaeth yng Nghymru. Eleni cafodd yr ŵyl ei chynnal mewn nifer o leoliadau o amgylch y dref.

Y ffotograffydd Dafydd Nant o gwmni ffotoNant aeth i'r ŵyl ar ran Cymru Fyw.

sesiwn fawr Image copyright ffotonant

Cafodd y Sesiwn Fawr ei sefydlu ym 1992. Ers hynny mae'r ŵyl wedi ei lleoli mewn nifer o lefydd gwahanol yn y dre. Eleni roedd un o'r prif lwyfannau yng nghefn gwesty'r Ship.

Y Cledrau Image copyright ffotoNant
Image caption Joseff Owen o fand Y Cledrau ar lwyfan y Ship nos Wener

Roedd y criw yma o flaen y Clwb Rygbi yn edrych ymlaen at nos Wener y Sesiwn.

Criw o flaen y Clwb Rygbi Image copyright ffotonant

Mae Lewys yn un o fandiau ifanc mwyaf addawol y sin ar hyn o bryd, a'n digwydd dod o Ddolgellau hefyd!

Lewys ar y llwyfan Image copyright ffotoNant

Ydych chi'n gallu dyfalu pa fand oedd y criw yma'n mwynhau?!

criw yn mwynhau ship Image copyright ffotonant

…Candelas! Fe chwaraeodd y band set egnïol ar y nos Wener yn y Clwb Rygbi.

candelas Image copyright ffotonant
lewys, drymiwr y candelas Image copyright ffotonant

Daeth Maroon Town â synau ska, rap a dyb i lwyfan y Ship nos Wener. Mae'r band o Brixton wedi bod yn perfformio ar lwyfannau ar draws y byd ers 30 mlynedd.

maroon town Image copyright ffotonant

Mae llawer mwy na cherddoriaeth i'r Sesiwn Fawr erbyn hyn. Ar y dydd Sadwrn roedd Rhodri ap Dyfrig a Daniel Glyn yn trafod arlwy gomedi Hansh, S4C.

rhodri ap dyfrig a daniel glyn Image copyright FFOTONANT

Ywain Myfyr yw un o sylfaenwyr y Sesiwn Fawr. Bu'n rhannu hanes yr ŵyl yn Nhŷ Siamas ddydd Sadwrn.

Ywain Myfyr Image copyright ffotonant

Roedd cerddoriaeth i'w glywed ym mhob cornel o'r dref ddydd Sadwrn. Dyma Mared Williams yn perfformio ym mwyty Dylanwad.

mared williams Image copyright FFOTONANT

Roedd gwreiddiau'r Sesiwn fel gŵyl cerddoriaeth werin yn amlwg drwy gydol y penwythnos.

Alltud yn chwarae o flaen Gwesty'r Torrent Image copyright ffotonant
Image caption Alltud yn chwarae o flaen Gwesty'r Torrent
canu gwerin Image copyright ffotonant

Mae'r Haul Wedi Dod! Wel, roedd y cymylau wedi clirio ar gyfer Geraint Lovgreen o leiaf! Bu'n perfformio gyda'r band ar lwyfan y sgwar.

geraint lovgreen Image copyright ffotonant

Mae'n argoeli i fod yn haf prysur Gwilym, ac roedd cynulleidfa fawr y Sesiwn Fawr wedi eu plesio.

gwilym Image copyright ffotonant
gwilym Image copyright ffotonant

Calan oedd yn cloi'r nos Sadwrn ar lwyfan y Ship. Mae'r band gwerin cyfoes yn un o ffefrynau cynulleidfa'r Sesiwn Fawr ers blynyddoedd.

calan Image copyright ffotonant
torf calan Image copyright ffotonant

Hefyd o ddiddordeb:

Lluniau: Gŵyl Fwyd Caernarfon 2019

Lluniau: Gŵyl Canol Dre Caerfyrddin

Oriel: Tafwyl 2019