Ailadeiladu gorsaf drenau brysuraf Cymru

Caerdydd Canolog Image copyright Cardiff Capital Region
Image caption Dyma sut bydd yr orsaf newydd yng Nghaerdydd yn edrych

Bydd yr orsaf drenau brysuraf yng Nghymru yn cael ei hailadeiladu a bydd gorsaf newydd sbon yn cysylltu gorllewin Cymru gyda'r de.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Chris Grayling y bydd £58m yn cael ei wario ar adnewyddu gorsaf Caerdydd Canolog a bydd gorsaf newydd yn cael ei chodi yn Felindre, Abertawe.

Bydd y gwaith yn golygu bydd y daith o'r gorllewin i Gaerdydd yn gostwng chwarter awr erbyn mis Rhagfyr.

Dywedodd Mr Grayling fod pobl yng Nghaerdydd yn haeddu "gorsaf fodern, hawdd ei chyrraedd."

Dywed yr Adran Drafnidiaeth y bydd yr uwchraddio yn hwyluso tagfeydd traffig yn ystod amseroedd brig.

Bydd y cyllid, medd Mr Grayling, yn "sicrhau teithiau mwy dibynadwy, cysurus a chyflymach i fewn ac allan o'r brifddinas".

Mae yna amcangyfrif y bydd y nifer o deithwyr blynyddol yn codi o 12.7m yn 2016 i 32m yn 2043.

Mae angen £180m i drawsnewid ardal canol Caerdydd yn gyfangwbl, gan gynnwys yr orsaf drenau a'r orsaf fysiau newydd.

Yn ogystal â chael £40m o arian bargen ddinesig Caeardydd mae'r prosiect yn ddibynnol ar gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r DU.

'Gostwng nifer y ceir ar yr M4'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns: "Dyw'r ffordd mae'r orsaf yn gweithredu ar hyn o bryd ddim yn addas i'w phwrpas yn nhermau prifddinas fodern.

"Ry'n hefyd yn ymrwymo i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer gorsaf drên yng ngorllewin Cymru - bydd hyn yn gostwng y daith rhwng Sir Benfro â Chaerdydd chwarter awr ac yn cynyddu'r cysylltedd o amgylch Abertawe ac felly bydd yn creu gwell cyfleoedd i ranbarth ddinesig Bae Abertawe."

Bydd gorsaf newydd Abertawe - fydd yn costio oddeutu £20m - yn cael ei chodi ar reilffordd sy'n cael ei defnyddio ar gyfer cludo nwyddau a'r gobaith yw y bydd y datblygiad yn gostwng nifer y ceir ar yr M4.

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Mae gorsaf Caerdydd Canolog chwe gwaith yn fwy prysur na'r un orsaf arall yng Nghymru ac mae angen dybryd gwario arni er mwyn gwella profiad teithwyr a'i hehangu ar gyfer y dyfodol."

Un o'r cyrff cyhoeddus fydd yn elwa o'r datblygiad yw S4C, yn sgil sefydlu pencadlys newydd yng nghanolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd Cadeirydd S4C, Huw Jones: "Rwy'n croesawu datblygiad Parcffordd Gorllewin Cymru ac yn arbennig y ffaith y bydd y buddsoddiad yma'n torri ar y siwrne ar y trên rhwng Caerfyrddin a Chaerdydd.

"Gyda'n pencadlys nawr wedi ei hen sefydlu yn y Gorllewin, mae hyn yn newyddion da i bawb sydd angen teithio o'r naill le i'r llall.

"O ystyried prysurdeb Gorsaf Ganolog Caerdydd, bydd yr ailddatblygu yno hefyd yn newyddion da wrth i S4C baratoi i gydleoli gyda'r BBC yn Sgwâr Canolog y ddinas."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol