Lluniau: Dydd Llun yn y Sioe Frenhinol

Mae hi'n ddiwrnod agoriadol Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Dyma flas o'r hyn sy'n digwydd ddydd Llun.

Croeso Kwazulu i'r Sioe! Ymweliad yr wythnos hon gan Frenin a Brenhines Talaith y Zulu i nodi 140 mlynedd ers brwydr Rourke'r Drifft yn Ne Affrica

Mae Brenin Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu a Brenhines Pumi, pennaeth Talaith y Zulu yn ymweld â maes y Sioe i nodi 140 mlynedd ers Brwydr Rourke'r Drifft yn Ne Affrica.

Arwel a Bethan Edwards

Mi fydd Sioe Frenhinol 2019 yn un hynod gofiadwy i Arwel a Bethan Edwards - llongyfarchiadau mawr!

Fe gyhoeddodd Cymru Fyw erthygl am drefniadau priodas y cwpl nôl ym mis Mai.

Sam Warburton

Cyfle annisgwyl am hunlun gyda chyn-gapten Cymru, Sam Warburton.

Ar y peirianwatih - Ffrindiau, Rhys a Belle o Bontarddulais

Rhys a Belle, ffrindiau o Bontarddulais, yn eistedd ar y peirianwaith.

Abbie Moseley o Knockin ger Croesoswallt yn paratoi ei dafad Charollais ar gyfer y gystadleuaeth

Abbie Moseley o Knockin ger Croesoswallt yn paratoi ei dafad Charollais ar gyfer y gystadleuaeth.

Tywysog Charles

Mae'r Tywysog Charles a Duges Cernyw ymhlith yr ymwelwyr â'r Sioe ddydd Llun. Rhan o'u dyletswyddau oedd i agor gardd ryngwladol newydd sydd wedi cael ei chreu yn arbennig ar gyfer nodi 50 mlynedd ers yr Arwisgiad.

Claire Fitch o Ross on Wye ar gefn ei cheffyl Menai Eurostar, a enillodd yn y dosbarth Stallion Ridden horse…

Claire Fitch o Rhosan ar Wy (Ross on Wye) ar gefn ei cheffyl Menai Eurostar, a enillodd yn y dosbarth stallion ridden horse.

Sioe feics acrobataidd yn y prif gylch

Roedd y beiciwr yma'n hedfan drwy'r awyr yn ystod y sioe feiciau acrobataidd yn y prif gylch.

Gof

Gof wrth ei waith; gwaith blinedig a phoeth!

Will Ellis o Fryncrug yn paratoi ei Welsh Black cyn mynd i gystadlu, ac Aled Evans yn dal y pen

Will Ellis o Fryncrug yn paratoi ei Welsh Black cyn mynd i gystadlu.

Teulu o Llanddona, Ynys Môn

Gerwyn o Llanddona, Ynys Môn, efo'i blant Cadi, Caleb a Betsan yn edrych ar y ceiliogod buddugol.

Derek Brockway a Carol Vorderman

Mae Carol Vorderman a Derek Brockway yn darlledu o'r sioe yr wythnos hon ar BBC Radio Wales.

Nancy o Aberystwyth

Mae Nancy fach o Aberystwyth wedi gwneud ffrind newydd yn y sioe.

Sied y defaid

Hwyl am heddiw, o'r sied ddefaid yn Llanelwedd.

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig