Lluniau: Dydd Llun yn y Sioe Frenhinol // Pictures: Monday at the Royal Welsh Show

Mae hi'n ddiwrnod agoriadol Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Dyma flas o'r hyn sy'n digwydd ddydd Llun.

Today is the opening day of the Royal Welsh Show in Llanelwedd.

Here are some of the colourful scenes from the showground.

Croeso Kwazulu i'r Sioe! Ymweliad yr wythnos hon gan Frenin a Brenhines Talaith y Zulu i nodi 140 mlynedd ers brwydr Rourke'r Drifft yn Ne Affrica

Mae Brenin Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu a Brenhines Pumi, pennaeth Talaith y Zulu yn ymweld â maes y Sioe i nodi 140 mlynedd ers Brwydr Rourke'r Drifft yn Ne Affrica.

King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu and Queen Pumi, head of the Zulu nation in South Africa, visited the showground to commemorate 140 years since the Battle of Rourke's Drift.

Arwel a Bethan Edwards

Mi fydd Sioe Frenhinol 2019 yn un hynod gofiadwy i Arwel a Bethan Edwards - llongyfarchiadau mawr!

The 2019 Royal Welsh Show will live long in the memory for Arwel and Bethan Edwards who got married at the showground - congratulations!

Sam Warburton

Cyfle annisgwyl am hunlun gyda chyn-gapten Cymru, Sam Warburton.

An unexpected chance of a selfie with former Wales rugby captain, Sam Warburton.

Ar y peirianwatih - Ffrindiau, Rhys a Belle o Bontarddulais

Rhys a Belle, ffrindiau o Bontarddulais, yn eistedd ar y peririanwaith.

Rhys and Belle, friends from Pontarddulais, testing out some of the machinery.

Abbie Moseley o Knockin ger Croesoswallt yn paratoi ei dafad Charollais ar gyfer y gystadleuaeth

Abbie Moseley o Knockin ger Croesoswallt yn paratoi ei dafad Charollais ar gyfer y gystadleuaeth.

Abbie Moseley from Knockin near Oswestry preparing her Charollais sheep before a competition.

Tywysog Charles

Mae'r Tywysog Charles a Duges Cernyw ymhlith yr ymwelwyr â'r Sioe ddydd Llun. Rhan o'u dyletswyddau oedd i agor gardd ryngwladol newydd sydd wedi cael ei chreu yn arbennig ar gyfer nodi 50 mlynedd ers yr Arwisgiad.

Prince Chalrles and the Duchess of Cornwall visited the show. Part of their duties was opening a new international garden which was created to mark 50 years since Charles' investiture as Prince of Wales.

Claire Fitch o Ross on Wye ar gefn ei cheffyl Menai Eurostar, a enillodd yn y dosbarth Stallion Ridden horse…

Claire Fitch o Rhosan ar Wy (Ross on Wye) ar gefn ei cheffyl Menai Eurostar, a enillodd yn y dosbarth stallion ridden horse.

Claire Fitch from Ross on Wye with a wide smile on her face after her horse, Menai Eurostar, won the stallion ridden horse class.

Sioe feics acrobataidd yn y prif gylch

Roedd y beiciwr yma'n hedfan drwy'r awyr yn ystod y sioe feiciau acrobataidd yn y prif gylch.

There were some impressive acrobatics on show by the motorbike riders in the main ring.

Gof

Gof wrth ei waith; gwaith blinedig a phoeth!

Hot and sweaty work at the blacksmiths' corner!

Will Ellis o Fryncrug yn paratoi ei Welsh Black cyn mynd i gystadlu, ac Aled Evans yn dal y pen

Will Ellis o Fryncrug yn paratoi ei Welsh Black cyn mynd i gystadlu.

Will Ellis from Brycrug preparing his Welsh Black before a competition.

Teulu o Llanddona, Ynys Môn

Gerwyn o Llanddona, Ynys Môn, efo'i blant Cadi, Caleb a Betsan yn edrych ar y ceiliogod buddugol.

Gerwyn from Llanddona, Ynys Môn, with his children Cadi, Caleb and two-year-old Betsan.

Derek Brockway a Carol Vorderman

Mae Carol Vorderman a Derek Brockway yn darlledu o'r sioe yr wythnos hon ar BBC Radio Wales.

Carol Vorderman and Derek Brockway broadcasting for Radio Wales live from the show.

Nancy o Aberystwyth

Mae Nancy fach o Aberystwyth wedi 'neud ffrind newydd yn y sioe.

Two-year-old Nancy from Aberystwyth made a new friend.

Sied y defaid

Hwyl am heddiw, o'r sied ddefaid yn Llanelwedd.

An aerial shot of some of the sheep that are at the show.

Hefyd o ddiddordeb: