Jo Swinson yn arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol

Jo Swinson

Mae Jo Swinson wedi cael ei hethol fel arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol, gan olynu Syr Vince Cable.

Cafodd Aelod Seneddol Dwyrain Swydd Dunbarton 63% o'r bleidlais, gan drechu'r cyn-ysgrifennydd ynni, Syr Ed Davey.

Ms Swinson yw'r ddynes gyntaf i arwain y blaid ac mae hi'n cefnogi refferendwm arall ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

Bu'n ddirprwy arweinydd am ddwy flynedd ac fe gipiodd hi dros 47,000 o bleidleisiau'r aelodau, o'i gymharu â 28,000 i Syr Ed.

Mae gan y blaid 12 o Aelodau Seneddol ac fe gafon nhw 20% o'r bleidlais Brydeinig yn yr etholiadau Ewropeaidd.

Dywedodd Ms Swinson bod rhyddfrydiaeth yn "ffynnu" ac y byddai'n gwneud popeth o fewn ei gallu i atal Brexit rhag digwydd.