Galw am ddileu cynllun dad-ddofi O'r Mynydd I'r Môr

cyfarfod rewilding
Image caption Daeth ymhell dros 100 o bobl i fynegi eu pryderon mewn cyfarfod ar faes y Sioe Fawr

Mae Pennaeth Polisi Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am roi'r gorau i gynllun dad-ddofi enfawr ar gyfer 10,000 hectar o dir yn y canolbarth.

Bwriad cynllun O'r Mynydd I'r Môr yw creu un coridor hir ar draws y canolbarth i gefnogi rhywogaethau cynhenid o goed, planhigion a bywyd gwyllt, o fynyddoedd Pumlumon i Fae Ceredigion, heb ymyrraeth ddynol.

Elusen o'r enw Rewilding Britain sydd yn gyfrifol am y cynlluniau.

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod arbennig ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Mawrth i fynegi eu pryderon.

Ar ôl cyfarfod fe ddywedodd Nick Fenwick wrth BBC Radio Cymru: "Mae angen iddyn nhw adael a gwneud i ffwrdd â'r cynllun, oherwydd yn y bôn mae'n mynd yn erbyn cefn gwlad a'r cymunedau ac amaeth.

"Natur y cynllun yw ail-wylltio ar lefel lle nad yw hi'n bosib i bobl fyw yn eu cymunedau."

Image copyright Getty Images
Image caption Fe gafodd belaod coed eu hailgyflwyno i'r ardal yn 2015

Fe ategwyd yr alwad honno gan Dafydd Morris Jones, ffermwr defaid o Ysbyty Cynfyn ger Ponterwyd.

"Wy'n credu mai'r unig ffordd ymlaen - er mwyn achub y berthynas rhwng cadwraethwyr a ffermwyr - yw i'r cynllun ddod i ben a gadael i'r mudiadau cynhenid a'r ffermwyr ddod nôl at ei gilydd i gynllunio ar gyfer dyfodol disglair."

Yn ôl y Cynghorydd Elwyn Vaughan, sy'n cynrychioli ardal Glantwymyn ar Gyngor Powys: "Beth sy'n bod ydy diffyg gwybodaeth sylfaenol a diffyg parch at y gymuned leol.

"Maen nhw'n gwrthod cynnal cyfarfod cyhoeddus. Mae pobl yn amheus iawn o beth yw'r gwir agenda."

'Dyddiau cynnar'

Dywedodd cyfarwyddwr prosiect O'r Mynydd i'r Môr, Melanie Newton ei bod yn parhau'n "ddyddiau cynnar iawn" i'r cynllun.

"Rydyn ni eisoes wedi siarad â nifer o bobl, gan gynnwys cynrychiolwyr o UAC, dros y misoedd diwethaf.

"Ni allaf dan-bwysleisio bod hyn am greu cyfleoedd i bobl aros ar y tir a gadael i gymunedau a diwylliant Cymreig i ffynnu, gyda natur yn ffynnu hefyd.

Ychwanegodd bod cymryd rhan yn y prosiect yn "gwbl wirfoddol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol