Marwolaeth bwa croes: Dau ddyn arall gerbron llys

Gerald Corrigan Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Gerald Corrigan ym mis Mai ar ôl cael ei saethu ym mis Mawrth

Mae dau ddyn arall wedi bod o flaen ynadon ddydd Mercher mewn cysylltiad â'r ymchwiliad i lofruddiaeth Gerald Corrigan ar Ynys Môn.

Bu farw Mr Corrigan, 74, ar ôl cael ei saethu gyda bwa croes y tu allan i'w gartref ger Caergybi ym mis Mawrth, ac mae dyn o Fryngwran, Terence Whall, 38, eisoes wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Cafodd Darren Jones, 41 oed, a Martin Roberts, 34 oed, eu cyhuddo o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder drwy losgi cerbyd Land Rover Discovery yn Llanllechid ger Bangor ar 3 Mehefin.

Cafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa. Doedd dim cais am fechnïaeth, a bydd y ddau yn mynd gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 23 Awst am wrandawiad pellach.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Brian Kearney o Heddlu Gogledd Cymru, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Diolch i bawb sydd wedi cynorthwyo'r ymchwiliad hyd yma.

"Ond rwy'n credu fod yna bobl sydd â gwybodaeth allweddol o hyd am y lofruddiaeth yma. Dewch i siarad gyda'r tîm ymchwilio yn gyfrinachol."

Dydd Mawrth ymddangosodd Gavin Jones o Fryngwran yn Llys y Goron Caernarfon i wynebu cyhuddiad o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder. Bydd yn y llys eto ar 27 Awst.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai gynorthwyo'r ymchwiliad gysylltu gyda'r heddlu gan ddyfynnu'r cyfeirnod X052857.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol