Corff mewn tŷ yn ardal Aberaeron am hyd at ddwy flynedd

Ty Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd corff Gertrude Gaynor Jones ei ddarganfod yn ei chartref ym Mawrth 2018

Mae'n bosib fod menyw 83 oed wedi bod yn farw am ddwy flynedd cyn i'r awdurdodau ddod o hyd iddi yn ei chartref yn Aberaeron, Ceredigion.

Cafodd corff Gertrude Gaynor Jones, oedd yn cael ei hadnabod fel Gaynor, ei ganfod ar 21 Mawrth 2018.

Clywodd cwest yn Aberystwyth bod y corff wedi pydru gymaint fel nad oedd modd canfod achos ei marwolaeth.

Cafodd merch y ddynes, Valerie Jones, ei chanfod wedi cwympo yn y tŷ roedd hi'n rhannu gyda'i mam.

Dywedodd hi nad oedd ganddi unrhyw gof o farwolaeth ei mam.

Dim cyhuddiadau

Clywodd y cwest fod Valerie Jones wedi prynu dau fag o raean yn Rhagfyr 2015 ac Ionawr 2016.

Wrth gael ei holi gan yr heddlu roedd awgrym ei bod yn deall mai un defnydd o halen o'r fath oedd diogelu cyflwr rhywbeth.

Roedd corff ei mam wedi ei orchuddio gan raean ac ysbwriel.

Image caption Yn wreiddiol roedd yr heddlu wedi methu mynd mewn i'r cartref oherwydd bod gymaint o ysbwriel ym mhob ystafell

Dros y blynyddoedd roedd Valerie Jones wedi rhoi'r argraff bod ei mam dal yn fyw, a doedd hi ddim yn gallu egluro'n iawn amgylchiadau'r farwolaeth.

Ar ôl i gorff ei mam gael ei ganfod, roedd Valerie Jones wedi awgrymu wrth aelod o'r teulu y byddai ei mam yn gallu trwsio dilledyn, a bu'n rhaid ei hatgoffa fod ei mam wedi marw.

Dywedodd wrth yr heddlu fod silffoedd llyfrau wedi syrthio ar ei mam, ond ni chafodd dodrefn o'r fath ei ddarganfod yn y tŷ.

Clywodd y llys fod Valerie Jones nawr yn byw mewn uned iechyd meddwl.

Penderfynwyd nad oedd o fudd cyhoeddus i ddod ag unrhyw gyhuddiadau yn ei herbyn.

'Achosion naturiol'

Clywodd y cwest pe bai hi wedi wynebu cyhuddiadau byddai rhai yn ymwneud â rhwystro claddedigaeth gyfreithlon.

Dywedodd y Crwner Peter Brunton nad oedd unrhyw awgrym ei bod hi a rhan ym marwolaeth ei mam.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif dywedodd Mr Brunton, wrth bwyso a mesur, ei bod yn debygol fod Gaynor Jones wedi marw o achosion naturiol.

Dywedodd ei fod yn credu fod y farwolaeth wedi digwydd rhwng Rhagfyr 2015, y tro olaf bod tystiolaeth fod Gaynor Jones yn fyw, a diwedd 2017.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol