Cwis misoedd y flwyddyn

Mae diwedd Gorffennaf yn brysur nesáu, ac felly, fel mae enw'r mis yn ei awgrymu, mae'r haf ar orffen.

Beth?

Ydy, mae'r Gorffennaf yn dod o 'gorffen haf'. (Peidiwch â dweud wrth yr holl bobl sydd yn mynd ar eu gwyliau haf ym mis Awst.)

Ydych chi'n gwybod beth sydd y tu ôl i enwau rhai o'r misoedd eraill?

Beth am roi cynnig ar gwis arall...?

Pynciau Cysylltiedig