Heddlu'n apelio wedi gwrthdrawiad angheuol Caerdydd

Ffordd y Gadeirlan
Image caption Cafodd Ffordd y Gadeirlan ei chau am gyfnod o bron i bedair awr wedi'r gwrthdrawiad

Mae'r heddlu yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yng nghanol Caerdydd nos Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd y Gadeirlan yn ardal Pontcanna am tua 17:45.

Y gred yw bod Jaguar XKR llwyd wedi taro sawl cerbyd arall ar y ffordd. Bu farw gyrrwr y cerbyd hwn - dyn 70 oed - yn y fan a'r lle.

Mae teulu'r dyn bellach yn cael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol.

Mae Heddlu'r De'n apelio am wybodaeth gan unrhyw un a welodd y cerbydau cyn y gwrthdrawiad neu sydd â lluniau dash-cam perthnasol.

Mae modd cysylltu â'r llu drwy ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol