Rhybudd melyn am law dros y Sul yn rhannau o'r gogledd

Map rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd Image copyright Swyddfa Dywydd

Fe allai tywydd garw effeithio ar ardaloedd ym mhedair o siroedd y gogledd dros y penwythnos.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm sy'n berthnasol i siroedd Wrecsam, Y Fflint, Dinbych a Chonwy.

Mae'r rhybudd mewn grym o 09:00 ddydd Sadwrn tan 15:00 brynhawn Sul.

Fe allai cawodydd trwm arwain at lifogydd mewn rhai mannau a thrafferthion i deithwyr.

Daw'r rhybudd ddiweddaraf ddyddiau wedi tywydd poeth a tharanllyd yn rhannau helaeth o Gymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol