Tri yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad yn Llanaelhaearn, Gwynedd

ceir

Mae tri o bobl wedi cael eu cludo i'r ysbyty wedi gwrthdrawiad rhwng tri char yng Ngwynedd fore Sadwrn.

Dywedodd y gwasanaeth tân fod un ddynes wedi'i thorri'n rhydd o gar, yn dilyn y digwyddiad ar yr A499 yn Llanaelhaearn.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am 09:15.

Mae'r ffordd yn parhau ar gau i'r ddau gyfeiriad brynhawn Sadwrn.