Dyn 20 oed wedi marw ar ôl mynd i drafferthion mewn dŵr

Rhaeadrau Image copyright Geograph/Chris Shaw
Image caption Fe aeth y dyn i drafferthion ger rhaeadrau yn ardal Pontneddfechan

Mae dyn 20 oed wedi marw ar ôl iddo fynd i drafferthion mewn dŵr yn ardal Pontneddfechan, ger Glyn-nedd.

Cafodd Heddlu Dyfed Powys, ynghyd â pharafeddygon a'r gwasanaeth tân eu galw i ardal Cwm Nedd ddydd Mercher.

Fe gafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle bu farw'r diwrnod canlynol.

Dywedodd yr heddlu nad yw achos ei farwolaeth yn amheus, a bod ei deulu a swyddfa'r crwner wedi cael gwybod.

Pynciau Cysylltiedig