Dyn 'wedi crogi ei gyn-gariad gyda gwifren lamp'

Lana Jayne Owen Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Bu farw Lana Owen ym mis Rhagfyr 2018

Mae'r crwner mewn cwest i farwolaeth dynes 46 oed o Rondda Cynon Taf wedi dyfarnu ei bod wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

Cafodd Lana Owen, 46 oed o Drealaw, ei lladd gan ei phartner, Philip Andrews ym mis Rhagfyr 2018 ar ôl iddi ddechrau perthynas newydd gyda dyn arall.

Bu farw Mr Andrews, 51, ar 2 Ebrill eleni - cyn iddo allu wynebu achos am lofruddio Ms Owen.

Wrth roi dyfarniad bod Ms Owen wedi'i lladd yn anghyfreithlon, dywedodd y crwner Graeme Hughes bod Mr Andrews wedi lladd ei gyn-bartner drwy ei chrogi.

"Fe wnaeth Philip Andrews ymosod ar Lana Owen gan ddefnyddio gwifren ac fe weithredodd ar ben ei hun," meddai Mr Hughes.

"Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu ei fod yn ceisio amddiffyn ei hun."

Dywedodd y patholegydd, Dr Richard Jones wrth y crwner fod y corff wedi cael ei ddarganfod ar lawr y gegin gyda marciau ar y gwddf o ganlyniad i "bwyso grymus" - mwy na thebyg gan rywun oedd y tu ôl iddi.

Ychwanegodd ei bod hi'n bosib fod gwifren lamp wedi cael ei ddefnyddio i'w crogi.

Image copyright Google
Image caption Roedd Philip Andrews yn byw gyda Lana Owen ar Ffordd Miskin, Trealaw

Clywodd y cwest ym Mhontypridd fod Ms Owen wedi bod mewn perthynas â Mr Andrews ers canol y 2000au.

Dywedodd ei mab, Corey Hill wrth y crwner bod ei fam wedi trawsnewid ei bywyd a'i fod yn "teimlo'n dda iawn am y berthynas".

Ychwanegodd Mr Hill nad oedd yn ymwybodol o unrhyw drais rhwng y ddau cyn marwolaeth ei fam a bod yr holl beth wedi bod yn "sioc enfawr" iddo.

Wedi'r digwyddiad fe wnaeth Mr Andrews alw'r gwasanaethau brys a dweud ei fod "wedi lladd fy mhartner, dwi wedi ei chrogi".

Yn ogystal, fe yrrodd neges i gariad newydd Ms Owen, Robert Morris yn dweud "na fyddai'n ei gweld hi eto" a'i bod hi "wedi marw".

Dywedodd Mr Morris ei fod wedi ceisio perswadio Ms Owen i beidio mynd i siarad â Mr Andrews y diwrnod hwnnw, ond ei bod hi'n benderfynol o "beidio bod yn gas iddo".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol