Ystyried dirwy i wersyllwyr am barcio dros nos ar draeth

Freshwater West
Image caption Mae yna bryder ynghylch effaith gwersyllwyr a cherbydau gwersylla ar ardal traeth Freshwater West

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cael caniatâd cynllunio i osod arwyddion fydd yn eu galluogi i roi dirwy o £100 i bobl am barcio dros nos ger un o draethau Sir Benfro.

Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ystyried cais i osod 10 o arwyddion gorfodaeth am gyfnod arbrofol o 12 mis mewn tri o feysydd parcio'r Ymddiriedolaeth ar draeth Freshwater Beach ger Castellmartin.

Yn ôl yr ymddiriedolaeth mae nifer gynyddol o bobl yn torri is-ddeddfau trwy barcio a gwersylla yno dros nos, a bod llanast ar eu hôl yn cael "effaith niweidiol ar y cynefin naturiol yma ac yn creu risg i ymwelwyr a bywyd gwyllt".

Ddydd Mercher, fe gymeradwyodd aelodau'r pwyllgor y cais, er bod dros 8,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun.

Roedd yna hefyd 591 o lythyron wedi'u hanfon yn gwrthwynebu'r cynlluniau.

Fe bleidleisiodd 10 o blaid yr arwyddion, yn seiliedig ar amodau newydd, gyda phump yn gwrthwynebu.

Image caption Dywedodd yr ymddiriedolaeth bod yr arwyddion presennol yn cael eu hanwybyddu a'u fandaleiddio

Dywedodd yr ymddiriedolaeth bod yna lanast oherwydd "sbwriel, pebyll wedi eu gadael, carthion dynol a thanau".

Ond mae'r gwrthwynebwyr yn dweud bod y traeth "yn un o'r unig lefydd gwyllt di-dâl sydd ar ôl ar ein morlin".

Maen nhw'n dadlau bod dirwy o £100 yn rhy uchel ac nad oes angen cyfyngiadau parcio yn ystod misoedd llai prysur y flwyddyn.

Bydd mwy o drafodaethau'n digwydd maes o law i benderfynu ar yr union nifer, maint, lliw a lleoliad yr arwyddion.

Straeon perthnasol