Colli 'un o gonglfeini' diwylliant Cymraeg Dyffryn Conwy

Maureen Hughes Image copyright Llun teulu
Image caption Mae Maureen Hughes yn gadael gŵr, Bleddyn, a dau fab, Aled a Gareth

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i un o Lywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, fu farw yn 76 oed - dridiau cyn dechrau'r Brifwyl yn Llanrwst.

Roedd Maureen Hughes yn gyn-athrawes cerddoriaeth yn Nyffryn Conwy ac yn gyn-bennaeth ar ysgolion cynradd Maenan a Rowen.

Bu'n hyfforddi Côr Merched Carmel, ac yn feirniad cerdd amlwg ac uchel ei pharch.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Trystan Lewis ei bod hi'n "un o gonglfeini y diwylliant Cymraeg yn Nyffryn Conwy a Chymru".

"Roedd Maureen yn ymwneud â phopeth rydw i'n ymwneud â nhw, yn ysgrifennydd Côr Cymysg Dyffryn Conwy ers 10 mlynedd, aelod o Henffych, ysgrifennydd Cymanfa Unedig Dyffryn Conwy, cyd-ysgrifennydd pwyllgor Cerdd Eisteddfod 2019 ynghyd â myrdd myrddiwn o bethau eraill," meddai ar Facebook.

"Roedd hi'n cefnogi popeth. Tristwch mawr i mi na chafodd fynd ar faes yr Eisteddfod y bu hi weithio mor galed iddi. Dwi'n siŵr fod pawb yn meddwl am [ei gŵr] Bleddyn a'r teulu heno."

'Un o hoelion wyth y dyffryn'

Dywedodd yr Eisteddfod Genedlaethol mewn datganiad: "Mae marwolaeth Maureen Hughes yn ergyd drom, nid yn unig i'w theulu a'i chydnabod, ond hefyd i'r gymuned, a honno'n gymuned leol a'r gymuned gerddorol yma yng Nghymru.

"Roedd Maureen yn uchel ei pharch, yn broffesiynol, ei safonau'n gyson, ac yn barod ei chymwynas bob tro.

"Roedd hi'n un o hoelion wyth y dyffryn, yn un o'r rhai mwyaf brwd dros sicrhau bod y Brifwyl eleni'n cael ei chynnal yn ardal Llanrwst, a hithau'n barod i wirfoddoli a helpu ar bob cyfle.

"Mae'n hynod drist na chafodd ddod yma atom i'r Maes. Byddai wedi bod wrth ei bodd."

Ychwanegodd y Brifwyl y bydd "cyfle i dalu teyrnged iddi a diolch am ei gwaith yn seremoni cyflwyno'r Llywyddion Anrhydeddus brynhawn Mawrth".

'Mor falch ohoni'

Dywedodd ei gŵr, Bleddyn Hughes wrth Cymru Fyw ei bod yn delynores oedd yn "troi ei llaw at bopeth roedd hi'n gallu gwneud".

"Roedd hi wrth ei bodd yn dysgu plant i ganu cerdd dant, a'u gweld yn cael llwyddiant. Roedd hi'n rhoi 100% i bopeth, ac rydan ni'n mor falch ohoni," meddai.

Dywedodd y dramodydd, cyfarwyddwr ac adolygydd theatr, Paul Griffiths ar Twitter bod Maureen Hughes yn "un a wnaeth gyfraniad enfawr i gerddoriaeth yn Nyffryn Conwy" a'i bod "mor falch o helpu bob amser".

Wrth ymateb i'r "colled aruthrol" ar drothwy'r Eisteddfod, dywedodd cyfarwyddwr Merched y Wawr, Tegwen Morris: "Roedd Maureen yn weithgar iawn gyda chynifer o sefydliadau ac elusennau, ac yn adnabyddus ar draws Cymru, fe wnaeth cymaint gyda Merched y Wawr."

Straeon perthnasol