Rhybudd melyn am stormydd yn nwyrain Cymru

Storm Image copyright Getty Images

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd ar gyfer ardaloedd yn nwyrain Cymru ddydd Mercher.

Daw'r rhybudd am stormydd mellt a tharanau a chawodydd trwm i rym am 14:00, gan barhau mewn lle nes 22:00.

Mae'r rhybudd mewn grym yn siroedd Dinbych, Y Fflint, Powys a Wrecsam.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn cynghori gyrwyr i gymryd pwyll ac yn rhybuddio bod siawns y bydd rhai yn colli eu cyflenwad trydan.

Ychwanegon nhw y gallai rhai cartrefi a busnesau brofi llifogydd, neu gael eu difrodi gan fellt.

Pynciau Cysylltiedig