Cyhuddo dyn lleol wedi ymosodiad yn Llanelli

Llys Ynadon Llanelli Image copyright Google
Image caption Fe wnaeth Ryan Matthew Edgington ymddangos ger bron Llys Ynadon Llanelli fore Mercher

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol yn dilyn ymosodiad yn Llanelli dros y penwythnos.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad yn ardal Pemberton y dref am tua 20:00 ddydd Sadwrn, 10 Awst.

Fe gafodd dyn 53 ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd wedi'r digwyddiad - ac mae'r gŵr yn parhau mewn cyflwr difrifol.

Cafodd Ryan Matthew Edgington, 24 oed o Lys Cilsaig, Dafen, ei gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol a gwir niwed corfforol yn Llys Ynadon Llanelli fore Mercher.

Bydd Mr Edgington yn parhau yn y ddalfa tan iddo ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 13 Medi.

Mae dau ddyn arall a gafodd eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad bellach wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dal yn gofyn i unrhyw un oedd yn dyst i'r digwyddiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.

Straeon perthnasol