Corbyn: Brexit di-gytundeb i wneud 'difrod enfawr' i Gymru

Jeremy Corbyn

Byddai Brexit heb gytundeb yn achosi "difrod enfawr" i economi Cymru, yn ôl arweinydd y Blaid Lafur.

Ar ymweliad â Machynlleth ddydd Gwener, dywedodd Jeremy Corbyn ei fod yn "anodd iawn, iawn" gweld sut fyddai economi Cymru yn parhau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

Ychwanegodd y byddai Cymru wastad angen perthynas fasnachu agos gyda gwledydd Ewropeaidd eraill.

Cyn ei ymweliad, roedd Mr Corbyn wedi sôn am gynlluniau ei blaid am "chwyldro diwydiannol gwyrdd" i weddnewid cymdeithas a chreu swyddi safon uchel yng Nghymru.

'Dros y dibyn ar 31 Hydref'

Dywedodd Mr Corbyn bod natur busnesau Cymru yn golygu bod angen perthynas fasnach agos.

"Mae'n mynd i fod yn anodd iawn, iawn i weld sut all economi Cymru barhau gyda gyda Brexit di-gytundeb," meddai.

"Mae'r materion cyd-ddibyniaeth mewn diwydiant yng Nghymru - Airbus, Ford, nifer o gwmniau eraill gydag Ewrop, yn ogystal â chynnyrch amaethyddol - yn golygu bod rhaid cael perthynas fasnachu agos iawn gydag Ewrop.

"Y perygl ydy ar hyn o bryd bydd Boris Johnson yn mynd â ni dros y dibyn ar 31 Hydref a bydd y niwed i economi Cymru yn enfawr."

Image caption Bu Jeremy Corbyn yn ymweld â Chanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth ddydd Gwener

Ond aeth Mr Corbyn ddim mor bell â chytuno gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, sy'n credu y byddai Brexit o unrhyw fath yn drychinebus i Gymru.

"Aros yn erbyn dim cytundeb - fe fyddwn ni'n cefnogi aros," meddai.

Ond pan ofynnwyd iddo a fyddai Llafur yn cefnogi aros yn hytrach na chytundeb Brexit, dywedodd y byddai hynny'n ddibynnol ar yr opsiynau eraill.

Fe gyhuddodd Mr Corbyn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Jo Swinson, o beidio parchu Llafur fel yr wrthblaid swyddogol.

Mae Ms Swinson wedi gwrthod cynnig Mr Corbyn i'w gefnogi fel prif weinidog dros dro pe byddai Llafur yn ennill pleidlais o ddiffyg hyder yn y llywodraeth.

'Chwyldro'

Cyn yr ymweliad, dywedodd Mr Corbyn y byddai cynlluniau ei blaid am "chwyldro diwydiannol gwyrdd" yn gweddnewid cymdeithas a chreu swyddi.

Fe wnaeth arweinydd Llafur hefyd ail-bwysleisio cefnogaeth ei blaid ar gyfer cynlluniau fel morlyn llanw Bae Abertawe, gan gyhuddo Llywodraeth y DU o fethu mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Dywedodd Mr Corbyn pe bai Llafur mewn pŵer yn San Steffan y byddai'n dilyn esiampl Llywodraeth Cymru a chyhoeddi argyfwng hinsawdd.

Image copyright PA
Image caption Byddai Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn cefnogi cynllun morlyn llanw Bae Abertawe

Dan gynlluniau ynni Llafur byddai'r National Grid yn cael ei gymryd i ddwylo cyhoeddus a byddai paneli solar yn cael eu rhoi ar bron i ddwy filiwn o gartrefi.

Yn siarad cyn ei ymweliad â Chanolfan y Dechnoleg Amgen, dywedodd Mr Corbyn y byddai polisi amgylcheddol Llafur "o fudd i bobl dosbarth gweithiol gan dorri biliau ynni, creu swyddi o safon mewn diwydiannau gwyrdd, newydd a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd".

Wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi argyfwng hinsawdd ym mis Ebrill, fe wnaeth Mr Corbyn arwain dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn galw am wneud cyhoeddiad tebyg ar draws y DU gyfan.

Straeon perthnasol