Gwrthdrawiad Llangefni: Dau wedi'u cludo i'r ysbyty

Car Heddlu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod plentyn wedi'i gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad y tu allan i Ysgol Gyfun Llangefni ar Ynys Môn.

Roedd ffordd Penrallt yn y dref ar gau wrth i swyddogion ymateb i wrthdrawiad rhwng cerbyd a phlentyn brynhawn Mawrth.

Fe gafodd Ambiwlans awyr hefyd ei anfon i'r digwyddiad ac yn ôl y Gwasanaeth Ambiwlans mae person arall hefyd wedi'i gludo i'r ysbyty.

Mae'r plentyn sydd wedi'i gludo i'r ysbyty gyda'r hyn a gredir i fod yn "fân anafiadau."

Mae'r ffordd bellach wedi ail agor.

Pynciau Cysylltiedig