'Dyw'r feirws HIV ddim yn diffinio fi'

Antony gyda'r 'legend' Gareth Thomas yn 2012 Image copyright Antony Brookes
Image caption Antony gyda'r 'legend' Gareth Thomas yn 2012

Un sy'n gallu uniaethu gyda diagnosis HIV y cyn-seren rygbi Gareth Thomas yw Antony Brookes o Harlech. Cafodd Antony y deiagnosis pedair mlynedd yn ôl.

Mae Antony yn byw yn Brisbane, Awstralia ac yn rhedeg canolfan i bobl LHDT (LGBT). Bu'n siarad ar y Post Cyntaf, Radio Cymru, ynglŷn â byw gyda HIV.


Dyw'r feirws HIV ddim yn diffinio fi, mae'n rhan ohona'i.

Mae angen lot o ddewrder i bobl ddweud fod ganddynt HIV. Does dim problem byw gyda'r feirws - dim ond un tabled y dydd sy' angen i fyw bywyd iawn gyda HIV.

Mae pethe' wedi newid nawr ers yr 1980au neu 1990au pan oedd e'n death sentence.

Bywyd bob dydd

Dw i wedi cael y feirws ers 2015 a dw i'n iawn, ac mae'n rhan o fywyd bob dydd nawr.

Mae mwy o bobl sy'n straight yn cael y feirws na phobl hoyw. Mae'n hyll iawn fod Gareth Thomas wedi cael ei blackmailio ac wedi gorfod dweud am ei ddeiagnosis.

Ymateb i'r deiagnosis

Oedd gen i ffrindiau oedd â'r feirws hefyd felly 'oedd gen i lawer o gefnogaeth pan gefais y deiagnosis. Ond ar ôl chwe mis o'n i'n teimlo bod pethau ddim yn reit. O'n i ddim wedi delio gyda'r peth yn iawn a ddim wedi siarad amdano fe. Rhaid i'r iechyd meddwl fod yn gryf.

Image copyright Athena Pictures
Image caption Shane Williams yn cyfarch Gareth Thomas wedi iddo gwblhau'r ornest Ironman ddydd Sul

Nes i ddweud wrth fy nheulu a ffrindiau agos yn syth. Ar ôl chwe mis 'nes i feddwl - pam dw i ddim yn dweud wrth y byd? Achos does dim byd yn bod arna'i.

Cyfarfod Gareth Thomas

'Dw i'n chwarae rygbi a daeth Gareth i'r Bingham Cup (twrnament rygbi i bobl hoyw) ym Manceinion yn 2012 ac mae'n gymaint o legend.

Mae llawer o ymchwil meddygol i HIV ac maen nhw mor agos i gael gwared o'r feirws yn llwyr.

'Dan ni ddim yno eto ond pan mae cure, bydd dathliadau ym mhob man.

Image copyright Getty Images
Image caption Fe wnaeth Gareth Thomas ennill 100 o gapiau dros Gymru

Hefyd o ddiddordeb

Pynciau Cysylltiedig